Annons

Anela Murguz: Det måste gå att pendla i Västsverige

När högerpartierna säger nej till höghastighetståg är det viktigt att sträckan Borås-Göteborg prioriteras.
Anela MurguzSkicka e-post
Ledarkrönika • Publicerad 9 oktober 2022
Anela Murguz
Det här är en krönika av en medarbetare på ledarredaktionen. Borås Tidning politiska etikett är moderat.
Den planerade sträckan mellan Borås och Göteborg borde kopplas bort från höghastighetsprojektet.
Den planerade sträckan mellan Borås och Göteborg borde kopplas bort från höghastighetsprojektet.Foto: Johan Valkonen

Sedan åtta år tillbaka har jag pendlat till olika städer i Västsverige. Först Borås-Göteborg, sedan Borås-Jönköping och nu Göteborg-Borås. Det rekommenderar jag inte någon att göra.

För att åka till och från Jönköping behövde jag tillbringa totalt fyra timmar på bussen per dag. Nu tar det mig ungefär en och en halvtimme att ta bussen till jobbet om man räknar in tiden från mitt hem till 100-bussen, och lika lång tid att ta mig hem. Alltså tre timmar totalt.

Annons

Jag är inte ensam om att slösa värdefull tid på att transportera mig. Över 100 000 människor bedöms pendla mellan Göteborg och Borås – varje dag. Det är ett av Sveriges största pendlingsstråk.

Alla dessa människor tar naturligtvis inte bussen. Många tar bilen eftersom tåget sällan är ett alternativ då det tar betydligt längre tid. Därför är det viktigt att sträckan mellan Borås och Göteborg prioriteras. En fungerande järnväg mellan de två största västsvenska städerna hade underlättat för privatpersoner, men också för företag och andra stora arbetsgivare i regionen. Det hade också fått fler att välja tåg framför bil och buss.

”En nödvändig sådan satsning är just den nämnda sträckan mellan Västsveriges två största städer.”

Därför kom högerpartiernas besked om höghastighetståg som en baksmäll för de kommuner som berörs av förslaget. Men det var också väntat eftersom kostnaderna för förslaget har skenat. När dåvarande alliansregeringen presenterade det så kallade Sverigebygget var ekonomin dessutom stark och omvärldsläget stabilt. Det är det inte i dag, vilket gör kloka politiska prioriteringar än viktigare.

Högerpartierna M, L, KD och SD:s skepsis handlar främst om sträckorna mellan storstäderna Göteborg-Stockholm och Stockholm-Malmö. Moderaterna har exempelvis varit tydliga med att den påbörjade sträckan mellan Järna och Linköping, så kallade Ostlänken, inte ska beröras av beslutet. Därför kommer sträckan att kopplas bort från höghastighetsprojektet eftersom partiet vill underlätta möjligheterna till pendling.

Detsamma bör även gälla planerna för nya stambanor mellan Göteborg och Borås. Högerpartierna motiverar uttryckligen sitt nej med att de skenande kostnaderna riskerar att ”tränga undan andra nödvändiga infrastruktursatsningar”. En nödvändig sådan satsning är just den nämnda sträckan mellan Västsveriges två största städer.

Att det är smidigare att ta bilen, i en tid då behoven av en klimatomställning dessutom är alldeles uppenbara, är under all kritik. En ny stambana mellan Göteborg och Borås måste inte innefatta ett höghastighetståg. Det räcker att det går tillräckligt snabbt för att arbetspendlare ska få ihop sin vardag och välja tåget framför bilen.

Annons
Annons
Annons
Annons