Annons

Det är val i år. Vilken fråga borde dominera valdebatten?

Del 3. Ledarsidans krönikörer blickar ut mot det kommande politiska året.
Ledare • Publicerad 4 januari 2022
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Skola, äldrevård och klimat är några av frågorna som ledarsidans krönikörer anser borde prägla valrörelsen i höst.
Skola, äldrevård och klimat är några av frågorna som ledarsidans krönikörer anser borde prägla valrörelsen i höst.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Nadim Ghazale

Kommunpolis i Borås, debattör, föreläsare, Boråsambassadör 2020 och en av årets sommarpratare i P1.

Den borde verkligen domineras av skolan, sjukvården, välfärden och ökad social rättvisa men så lär det väl inte bli. Vi kommer nog få fortsätta dras med brottsligheten, skjutningarna, invandrarna och gängen. Svensk politik och debatt är som en gammal grammofonskiva som knappt tar några steg framåt utan ständigt hakar sig.

Sten Tolgfors

Före detta handels- och försvarsminister. Numera verksam som konsult.

Företagandets och välståndsskapandets villkor. Grunderna för företagande i Sverige ifrågasätts. Vinst beskrivs med misstro, som att pengar otillbörligt tas från någon annan, inte som att vinst uppkommer när värdeskapande företag drivs framgångsrikt och effektivt. Elpriserna skenar. Miljötillstånd drar ut på tiden och både processerna i sig och negativa beslut hotar centrala sektorer som landets cementproduktion, gruvor och koldioxidneutral stålproduktion, liksom kärnkraften.

Johanna Grönbäck

Statsvetare och kommunikationschef på Ratio.

Företag skriker efter personal samtidigt som många, i synnerhet utlandsfödda, har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Hur vi kan överbrygga den klyftan borde diskuteras mycket mer. Las-överenskommelsen är en bit på vägen, inte en slutpunkt, för en bättre arbetsmarknad. Det börjar med jobben, är ett gammalt politiskt mantra och en prioriteringsordning som fortfarande stämmer trots att det mässas mer sällan. Jobb bidrar till såväl tillväxt som till en inkludering av den som varit utanför.

Mikael Hermansson

Tidigare politisk redaktör på BT.

Den praktiska sidan av klimatomställningen. Hur ska vi göra? Visserligen har riksdagen antagit klimatmål men i den politiska debatten tycks dessa vara töjbara bortom all gränser. Om högerblocket vill bygga nya kärnkraftverk, lägg då förslag på hur detta ska kunna förverkligas inom de mycket snäva tidsramar som står till vårt förfogande. Om vänstern eller den ”breda mitten” väljer en annan väg, låt då först bli att göra lagens bokstav och mening om intet, som i fallet Cementa.

Jesper Strömbäck

Professor i journalistik och politisk kommunikation vid Göteborgs universitet.

Den enskilt viktigaste politiska sakfrågan är klimatfrågan och hur vi ska bekämpa den globala uppvärmningen. Även om Sverige är ett litet land måste vi ta vårt ansvar. På en mer övergripande nivå är det viktigaste att debatten inför valet präglas av kunskapsbaserad, saklig och ärlig argumentation. Tyvärr ägnar sig allt för många åt att sprida falsk och missvisande information och att spela på människors känslor snarare än deras förnuft.

Stig Fredrikson

Före detta utrikeskorrespondent och utrikeskommentator på SVT.

Det borde vara frågan hur Sverige ska kunna bygga bort det skuggsamhälle som idag existerar vid sidan av majoritetssamhället. Under många år har detta parallellsamhälle fått växa till, medan ansträngningarna att integrera alla de nya svenskar som invandrat hit, har försummats grovt. Resultatet är bland annat den grasserande gängkriminaliteten. Åtgärder för att stödja invandrare att komma in i det svenska samhället borde dominera valdebatten, inte återvandringen.

Andreas Johansson Heinö

Statsvetare och förläggare på Timbro förlag.

Skolan. Det finns andra samhällsproblem som är lika angelägna – brottsligheten, klimatet, sjukvården – men inget där politiken äger en sådan makt och faktiskt kan göra skillnad. Det behövs inte i första hand pengar utan smarta reformer av allt från köer och ersättningssystem till betygskriterier. Jag hyser ett visst hopp om att en yngre generation politiker som inte är låsta vid gamla lojaliteter kan ta nya grepp och lägga grunden för ett långsiktigt hållbart skolsystem.

Margit Silberstein

Journalist och författare med en bakgrund som bland annat inrikespolitisk kommentator på SVT.

Äldrevården. När pandemin rasade som värst var det i första hand tusentals av ”våra gamla och sköra” , de vi i första hand skulle skydda, som slutade sina liv. Många dog i ensamhet utan att kunna ta farväl av sina närmaste. En outhärdlig tanke att ta in. Enligt Coronakommissionen berodde döden i äldrevården i första hand på smittspridningen i samhället. De anställda förde med sig coronan utifrån till de äldre. Villkoren för de som jobbar i äldrevården måste på allvar bli en del av valrörelsen.

Lars Stjernkvist

Kommunpolitiker och före detta partisekreterare för Socialdemokraterna.

Det borde inte bli migrationsfrågan eftersom den passar sällsynt illa som vattendelare i svensk politik och därför att M och S tycker väldigt lika egentligen. Det borde inte heller bli regeringsfrågan, vem som ska styra med vem, eftersom ingen vet hur valet går. Det borde vara någon fråga där de mest sannolika regeringsbildarna tycker olika, till exempel välfärden och skatter eller klimatpolitiken. Men jag tror inte jag får rätt.

Annons
Annons
Annons
Annons