Annons

Den som slänger fimpar på marken ska också betala för det

Om Borås Stad vill bryta nedskräpningen måste de ta i med hårdhandskarna mot fimpkastarna.
Publicerad 13 juli 2019
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Cigarettfimpen är det vanligaste skräpet på marken.
Cigarettfimpen är det vanligaste skräpet på marken.Foto: /TT

Trenden är bruten. Nedskräpningen minskar inte längre i Borås. Tvärtom har den ökat i år enligt en mätning som Borås Stad årligen genomför mellan maj och juni. På varje tio kvadratmeter fanns i genomsnitt 5,5 skräp. Motsvarande siffra förra året var 4,6 skräp per tio kvadratmeter.

Det vanligaste skräpet som slängs på marken är fortfarande cigarettfimpar. De har till och med blivit fler detta år och utgör totalt 76 procent av allt skräp. Ytterligare 14 procent av skräpet i marken är snus.

Annons

Fimpar är en miljöbov utan dess like. Filtret i fimparna består av plasten cellulosaacetat som drar till sig ämnen som är farliga för naturen. Det tar därför mellan ett till fem år innan en fimp kan brytas ner till mikroplast. Därtill riskerar djur i naturen att få i sig plasten vilket blockerar matsmältningsprocessen hos dem och som i sin tur även hamnar hos människan genom mat och dricksvatten.

Första juli i år trädde en ny tobakslag i kraft som förbjuder rökning vid busshållplatser, perronger, allmänna entréer, lekplatser och uteserveringar. Kommunen hoppas att den nya lagen ska bidra till att minska tobaksrelaterat skräp då lagen tydliggör var man får röka och inte röka. Men dessvärre riskerar tobakslagen snarare att förflytta rökningen, och därmed även fimparna, till gator i större utsträckning än när det var möjligt att fimpa sin cigarett i en askkopp på en uteservering.

Det är därför bra att Borås Stad förser staden med papperskorgar där det går att fimpa då det inte funnits möjlighet att fimpa i de äldre papperskorgarna. Det kommer förmodligen putta Borås ett steg närmre mot målet att halvera nedskräpningen fram till år 2020. Men med ett kommunalt förbud mot att slänga fimpar på marken hade Borås fått en rejäl skjuts framåt.

Fimpar är enligt Håll Sverige Rent undantaget i nedskräpningsboten, vilket på sätt och vis är förståeligt då fimpar i papperskorgar som saknar fimpmöjligheter är lättantändliga. Men i Trelleborg i Skåne har man inte bara nöjt sig med ett förbud mot nedskräpning av fimpar. Den som slänger en fimp på marken ska också få böter.

Det finns ingenting som hindrar Borås från att gå samma väg. Med facit i hand kan man konstatera att tidigare tobakslagar haft en lyckad normerande effekt. Kanske kan en bot hindra fler från att slänga fimpar på marken. Alldeles oavsett är det helt i sin ordning att den som förstör för såväl naturen som djuren också får stå för notan.

Annons
Annons
Annons
Annons