Amanda Broberg: Drömmar är mer än bara karriär

För drygt en vecka sen gjorde antagningsbeskeden till högskola och universitet personer över hela landet glada såväl som besvikna. Men är verkligen en examen nyckeln till att förverkliga sina drömmar?
Amanda BrobergSkicka e-post
Publicerad 20 juli 2019
Amanda Broberg
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Kanske borde vilken utbildning man väljer att söka, eller de yrkesval man gör, inte enbart grundas på vad man drömmer om.
Kanske borde vilken utbildning man väljer att söka, eller de yrkesval man gör, inte enbart grundas på vad man drömmer om.Foto: Jan Pettersson

Begreppet drömmar och dess innebörd har förändrats över tid. Från att tidigare beskriva något ouppnåeligt till att det i dag betraktas som närmast en rättighet. Nuförtiden syftar drömmar sällan till exotiska upplevelser utan snarare på framgång som en naturlig del av tillvaron. I dag drömmer unga om att bli läkare, jurister och arkitekter. Vägen dit är flera års utbildning. Ofta är också antagningskraven till dessa utbildningar höga. Antagningsbeskedet blir således ett första steg på vägen till att förverkliga drömmen.

Att komma in på sin “drömutbildning” är numera ett vedertaget begrepp bland många i den yngre generationen. En grundinställning som bäddar för besvikelse.

Högre utbildning har gått från ett privilegium som var få förunnat till att bli en slags rätt till självförverkligande. Vägen till arbetslivet ses allt mer som ett sätt att uppfylla sin dröm, och allt mindre som en nödvändighet för att tjäna sitt levebröd. Att många utbildningar skapar ett överskott på arbetskraft gör inte saken bättre. Platserna på programmen på Sveriges högskolor och universitet är i många fall oproportionerligt många i förhållande till arbetsmarknadens behov. Exempel på sådana yrken är journalister och kommunikatörer - båda “drömyrken” för många.

Att vara glad, eller för den delen besviken, över ett antagningsbesked är naturligt. Vilken utbildnings- och yrkesbana man väljer är för många ett viktigt beslut. Men det blir problematiskt när detta val upphöjs till ett livsavgörande, och något som intimt förknippas med ens identitet. Det är då utbildnings och- yrkesvalet går från karriärspreferens till en determinerad dröm, som måste uppfyllas.

Att drömma om ett särskilt jobb är vanligt förekommande. Men kanske borde vilken utbildning man väljer att söka, eller de yrkesval man gör, inte enbart grundas på vad man drömmer om. Devisen att man ska arbeta med något man tycker är roligt är visserligen lockande, men inte alltid särskilt realistiskt. Risken är snarare att verkligheten gör en besviken när man inte kommer in på drömutbildningen, eller när yrket helt enkelt inte levde upp till föreställningen om det.

Det finns mycket att drömma om. Men livet är mer än vad man utbildar sig till och sedan arbetar med. Kanske borde man snarare drömma om de delarna av livet som sker bortom karriärstegen och de framtida föreläsningssalarna.