Annons

Beredskap på alla nivåer

Länder öppnar upp för resande. Men pandemin har på inget sätt försvunnit. Värmeböljor över Europa gör den sociala isolering svår att uthärda. Men värmen medför också andra risker.
Ledare • Publicerad 5 juli 2020
Detta är en ledarartikel som uttrycker Borås Tidnings politiska linje, som är moderat.
Eftersläckning vid brand i Huddinge söder om Stockholm tidigare i sommar.
Eftersläckning vid brand i Huddinge söder om Stockholm tidigare i sommar.Foto: Fredrik Sandberg/TT

Sommaren har fram tills nyligen varit varm och torr. De två nya brandbekämpningsflygplanen har vattenbombat flera bränder i juli månad. Även om regnet nu har minskat risken för brand kvarstår risken. Med kraftig blåst skulle en antändning snabbt sprida sig över ett större område.

För Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF), som samordnar räddningstjänsterna i Sjuhärad, har pandemin inte inneburit några större rekryteringsproblem. Brister i beredskap ligger dock kvar sedan tidigare. Även om det har blivit bättre skulle materiallagren i regionen inte räcka till om skogsbränder uppstår. I den mån det går kan man omfördela personal och material inom verksamhetsområdet. Men vid större kriser behövs samverkan med andra områden och med statliga myndigheter.

Annons

Som ledarsidan skrev under bränderna sommaren 2018 måste de större kriserna lösas gemensamt. Det finns ingen möjlighet för en region att ensamt hantera samhällsstörande kriser. Allra minst nu när pandemin och dess många biverkningar pressar lokalsamhället till bristningsgränsen.

Att lösa de nödlägen som kommer kräver en tydlig ansvarsfördelning mellan myndigheter och ett förtroende inom Europa att länderna hjälper varandra. Under 2018 kom brandmän och brandbekämpningsfordon från andra länder inom EU för att bistå släckningen av de svenska bränderna.

Nu när Sverige på vissa håll ses som en smitthärd av omvärlden är hjälpen inte lika självklar. Polen, Tyskland och andra länderna som tidigare hjälpt Sverige vid skogsbränder har lovat att hjälpen kommer. Men först och främst behöver Sverige kunna hjälpa sig själv.

Uppvisning av Sveriges nya brandbekämpningsflygplan.
Uppvisning av Sveriges nya brandbekämpningsflygplan.Foto: Pontus Lundahl/TT

Likt coronahanteringen är det materiallagren där den stora bristen finns. Sveriges brist på egna fordon gjorde att mycket av brandbekämpningen 2018 handlade om tillgången till andra länders flygplan och helikoptrar. Sveriges två nya flygplan finansierades till 90 procent av EU-pengar. Brandbekämpningen, liksom vården i pandemin, är beroende av att de få lager med utrustning som finns ständigt fylls på.

Samarbetet inom EU blir långsamt bättre men Sverige kan inte alltid vänta på hjälp. Bränder sprider sig fort och åtgärderna behöver kunna sättas in på kort varsel. Beredskapen behöver byggas på alla nivåer. Även regionalt och lokalt behöver extra utrustning finnas för att stå redo vid framtida kriser.

Pontus WesterholmSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons