Annons

Lars Adaktusson: Där islamismen finns får den konsekvenser

Liksom annan religiös extremism hotar islamismen att förgöra människor och samhällen. Inför detta faktum har det under lång tid funnits en naivitet och en undfallenhet.
Lars Adaktusson
Mitt Europa • Publicerad 8 september 2018
Detta är en personligt skriven text i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Denna rapport om salafism i Sverige presenterades nyligen.
Denna rapport om salafism i Sverige presenterades nyligen.Foto: Susanna Persson ÷ste /TT, Susanna Persson ÷ste /TT

Islamism motverkas inte genom identitetspolitik eller kulturrelativism – den motverkas genom konkreta, politiska åtgärder.

Annons

Islamismen är ett verkligt hot mot Sverige. Terrordåden i Stockholm 2017 och 2010 förkroppsligar detta hot. Hedersförtrycket i våra förorter är inget påhitt. Judehatet är mer levande än på länge. Kristna konvertiter skräms till tystnad. Sverige har nära nog flest terrorresenärer i Europa.

Om islamismens påverkan på och utbredning i Sverige är expertisen enig. Den islamistiskt motiverade terrorismen utgör det enskilt största säkerhetshotet just nu, enligt Nationellt centrum för terrorhotbedömning. Samtidigt fastslår Försvarshögskolan att den mest extrema tolkningen av sunnitisk islam, salafismen, vinner mark i vårt land. Dessutom visar en annan studie på islamiska organisationers vurm för sharia-lagstiftning, med ett muslimskt parallellsamhälle som ”skyddar” från påverkan av ”de otrogna” som yttersta målsättning.

Där islamismen finns – där får den konsekvenser. Idag är var fjärde moské i Sverige finansierad av Saudiarabien. Hedersvåld, könssegregerade badlektioner och trakasserier från självutnämnda moralpoliser – det är vardag för många människor, inte minst för muslimska kvinnor och flickor, i vårt avlånga land.

Påtagligt så även i Borås. Som Svenska Dagbladet häromsistens rapporterade håller ett salafistiskt parallellsamhälle på att växa fram i staden. I centrum för denna radikalisering står Borås moské, som har gästats av Gävle-imamen Abu Raad, utpekad som den militanta islamismens ledare i Sverige.

På Norrby härjar moralpoliser. På Hässleholmen slöjbekläds ner till 15 månader gamla flickor, enligt SvD-texten. I Tranemo har kristna och shia-muslimska flyktingar flyttat av rädsla för salafister.

Detta är oacceptabelt.

Sverige står starkt på samhällsgemenskapens och tillitens grund. Här finns långtgående rättigheter för dem som lever upp till sina skyldigheter: att acceptera den svenska demokratin; att följa svensk lagstiftning; att verka för frihet, jämlikhet och medmänsklighet.

Islamismen skyr dessa värderingar och motverkar samhällsgemenskapen. Därför måste den motverkas. Det arbetet kräver handfasta åtgärder, såsom ett stopp på offentliga bidrag till organisationer med islamistiska koppling och ett förbud av utländsk finansiering av moskéer i Sverige. Samröre med terrororganisationer bör också förbjudas, med möjlighet till utvisning av terrordömda som inte är svenska medborgare.

Så motverkar vi islamismen. Så försvarar vi människovärdet, skyddar demokratin och stärker samhällsgemenskapen och tilliten mellan människor – oavsett trosuppfattning.

Annons
Annons
Annons
Annons