Annons

Tora Mollskogas mogna och säregna debut absorberar

En mogen och säregen debut av en poet som bor i Örsås. Hennes dikter hämtar mycket stoff från skogen och skapar existentiella virvlar.
Bokrecension • Publicerad 12 november 2021
Detta är en recension i Borås Tidning. En recension är en subjektiv bedömning av en företeelse eller ett verk.
Tora Mollskoga från Örsås poesidebuterar.
Tora Mollskoga från Örsås poesidebuterar.Foto: Marie Haglund
Lyrik

ur vattendjurets mage

Författare: Tora Mollskoga

Förlag: Black Islands Books

Att sätta etiketter på poesi är lika meriterande som att tro sig kunna snärja mångtydigheten med entydighet. Ett ord som naturlyrik kan ändå ge en första uppfattning om de dikter Tora Mollskoga från Örsås (f. 1979) debuterar med.

Men i så fall handlar det mest om varifrån hon hämtar stora delar av sitt stoff. Skogslandskapets biotop utgör nämligen en rik och ymnig källa i hennes ombytligt pulserande texter.

Annons

Hon skildrar en naturnära tillvaro, mixad med prosaiska begrepp som hör vardagen till – i en lantligt belägen miljö, där rollen som mor är av central existentiell betydelse.

Mycket av det energiska drivet kommer från behovet av att hitta ett hem, att bottna i tillvarons vara. I den processen ligger inte fokus på identiteter som samhället erbjuder. I poetens strävan förenas istället ett bejakande av det sinnligt jordiska med vagt kosmiska komponenter.

De fragmentariska men tematiskt sammanhållna raderna formerar sig kring ett medvetet upplöst jag, ett öppet subjekt som står redo att kliva in i ett löftesrikt och hisnande emotionellt spektra av möjligt liv.

Orden bär på rotändar som pekar hän mot det organiska livets flöden. Med bokens titel ”ur vattendjurets mage” vill poeten ange var dikterna har sin upprinnelse. De springer fram ur gäckande biologiska och psykologiska skikt.

Tora Mollskogas mogna och säregna debut absorberar. Det är intressant att försöka lokalisera de virvlar som texterna skapar.

Peter GrönborgSkicka e-post
Annons
Annons
Annons
Annons