Annons

Partiernas hållning på kulturområdet

Så ställer sig partierna i Borås i frågor på kulturområdet.
Kultur • Publicerad 13 september 2010

Folkpartiet

Vill ni ha fri entré till museerna?

Annons

I Borås har vi genomfört gratis entré för alla till museernas samlingar, så som det var till de statliga museerna under förra mandatperioden. Alla ungdomar upp till 24 år har gratis inträde till hela utbudet av utställningar på museerna.

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Den reguljära driften av kulturinstitutionerna skall ske med offentliga medel. Mer ”privata” pengar behövs för speciella arrangemang eller objekt (skulpturer). Sponsring är välkommen men den skall naturligtvis ske på båda parters villkor.

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Digitalisering av de omfattande samlingarna på Borås olika muséer. Detta måste ske för att öka tillgängligheten för allmänheten, för skolan och utbildningen och för forskningen.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Inrätta en kulturkanon i Borås för undervisningen, omfattande i första hand litteratur, konst och musik

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

a)Bryta huvudstadens hegemoni på kulturområdet för rättvisare fördelning av statens kulturpengar.

b)För Borås hoppas jag att revoveringen av Kulturhuset skall bli ytterligare ett lyft för Boråskulturen med nya möjligheter att sprida kulturen till alla, särskilt till barn och ungdom samt våra invandrargrupper.

Annons

Kristdemokraterna

Vill ni har fri entré på museerna?

Ja, med undantag vid speciellt dyra utställningar

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

I första hand Borås stad, men vi är positiva till privata sponsorer och vill ha ett utökat samarbete med ideella krafter.

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Museernas och hembyggdsföreningarnas samlingar och arkiv digitaliseras och blir tillgängliga för alla på webben.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Vi Kristdemokrater vill införa ett kulturpass och kultur på recept.

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Annons

Att det skapas ett stadsmuseum som även tar upp nutidens stadsmiljöfrågor och blir ett komplement till Textilmuseet och Ramnaparkens friluftsmuseum. Där kan finnas utrymme för den ideella sektorns samlingar tillsammans med till exempel biblioteksmuseum, biologiska museet, brandkårsmuseet.

Centerpartiet

Vill ni ha fri entré till museerna?

Ja, fri entré på muséerna borde förhoppningsvis ge fler besökare. Däremot bör avgifter finnas kvar vid speciella utställningar. Muséerna måste dock ha kompensation för uteblivna inkomster.

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Inom idrotten finns mycket sponsorer och privata pengar, och det bör finnas mer också inom kulturen. Både kultur och idrott är viktiga för folkhälsan

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

De kulturhistoriska muséerna behöver mer resurser. Kulturarvet tillhör oss alla.

I det sammanhanget behövs stöd åt hembygdsföreningarna, som arbetar ideellt för att bevara kulturarvet.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Annons

Kulturen ska vara lättillgänglig och finnas i alla delar av kommunen. Biblioteken och bygdegårdarna är viktiga i detta sammanhang. Ute i kommundelarna finns unika kulturmiljöer som bör lyftas fram.

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Vad händer med muséerna, när det blir aktuellt med planeringen av Simonsland? Vilken roll får Textilmuséet i detta sammanhang?

Vägvalet

Vill ni har fri entré på museerna?

Ja, utom när det är större och dyrare utställningar.

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Både och. Skattepengar till det som kommer många till del och ökar livsvärdet.

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Barn- och ungdomskultur.

Annons

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Har pratat mycket om att låta unga seriösa street art / graffitikonstnärer ha en plats att utöva och visa upp sin konst på. Att kultur kan vara så många olika saker för olika människor.

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Se till att göra nya kulturhuset mer levande och bredda gruppen som utnyttjar det.

Socialdemokraterna

Vill ni ha fri entré till museerna?

Ja!

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Vi (skattekollektivet) skall betala kulturen.Självklart kan privat sponsring tillkomma som ”grädde på moset”.S jälvklart under ordnade former det vill säga ett regelverk som accepteras/respekteras av inblandade parter.

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Annons

Tillgänglighet – fria entreeavgifter till våra utställningar. Avgiftsfri kulturskola.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Den stora satsningen på tillgänglighet – avgiftsfria musei besök, avgiftsbefrielsen på kulturskolan samt den kraftfulla satsningen på biblioteken i kommundelarna (mötesplats/kulturhärd)

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Att kulturens andel av den totala kommunala budgeten ökar. Det får inte vara hugget i sten att andelen skall vara runt 3 procent!

Vänsterpartiet

Vill ni har fri entré på museerna?

Ja. Kulturen ska vara tillgänglig för alla!

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Kulturen är en del av välfärden, därför är det bra att vi har kommunal teater, bibliotek, museer med mera. Gemensamt finansierad kultur utan vinstintressen är en demokratifråga – kultur ska finns tillgänglig för alla och olika typer av kultur ska uppmuntras, inte bara den som är kommersiellt gångbar. Visst kan det vara okej med privat medfinansiering av t.ex. skulpturer, men det ska i så fall ses som ett komplement, kommunen har ett ansvar för att främja kulturen i Borås stad.

Annons

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Stödja kulturverksamheten ute i stadsdelarna – framför allt satsa på ungdomars eget kulturutövande. Att göra det möjligt för alla ungdomar som vill att ägna sig åt skapande verksamhet, oavsett om man har välbärgade föräldrar eller inte.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Avgiftsfri kulturskola, upprustning av Rockborgen samt krav på jämställt kulturutbud.

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Att det skapas ett stad

Tillgänglighet! Att alla människor i Borås skall kunna ta del av stadens kulturutbud och att alla som vill skall kunna ägna sig åt kulturskapande, funktionsnedsättningm ekonomi eller kön skall inte utgöra några hinder!

Sverigedemokraterna

Vill ni har fri entré på museerna?

Välfärdens kärna skall prioriteras. Därför vänder vi oss emot fri entré på museerna.

Annons

Vem ska betala kulturen, mer eller mindre privata pengar?

Den svenska och folkliga kulturen och kulturarvet har länge fått stå tillbaka för en liten kulturelits radikala och moderna uppfattningar om kultur. Det svenska kulturarvet bör, med anledning av dess utsatthet i dagens Sverige, prioriteras och stärkas. Satsningar på kultur som inte ingår i vårt kulturarv bör vara självfinansierade och inte

skattefinansierade.

Ni får en stor påse pengar att satsa på en sak. Vad blir det?

Landets äldre som byggt upp detta fantastiska land har allt för länge varit en eftersatt grupp. Vi ser det som en av vår främsta uppgift att ge våra äldre en värdig ålderdom såväl ekonomisk som social.

Har ni någon unik kultursatsning, som bara ert parti har?

Vi är unika med att prioritera särskilda satsningar som lyfter fram och förmedlar vårt unika kulturarv. Även verksamheter som medför ett kulturhistoriskt värde och utförs av olika aktörer ska ges stöd.

Vad hoppas/tror du blir den viktigaste kulturella frågan under nästa mandatperiod.

Att det svenska och lokala kulturarvet lyfts fram i större utsträckning inom olika samhällsområden, som exempelvis i skolan och i det offentliga rummet.

Krister Persson
Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons