Annons

Rolf Bååth: Än lever fornsvenskan

De elever, som i dagens svenska skola läser tyska får lära sig att substantiven har fyra kasus, nominativ, genitiv, dativ och ackusativ. I dagens svenska har vi bara nominativ eller grundform samt genitiv. Men i fornsvenskan fanns det samma kasus som i dagens tyska. Språkhistorikerna sätter utgivningen av Nya testamentet på svenska 1526 som gräns mellan fornsvenska och nusvenska.

Annons
Annons
Annons
Annons