Annons
Nyheter

Så skapas kvalitet i utbildningen

2009 studerade sammanlagt 312.160 personer på svenska universitet och högskolor. Annorlunda uttryckt var tre gånger så många personer inskrivna vid ett lärosäte som vad det bor i Borås.
Nyheter • Publicerad 13 september 2010

Det är ett stort ansvar som vilar på oss som arbetar vid en högskola att ge alla våra studenter en stabil bas för framtiden.

Utbildningen ska förbereda studenterna för arbetslivet och ge dem goda förutsättningar för sin yrkesutövning när de lämnar lärosätet med avlagd examen. Kunskaperna ska också ligga till grund för att kunna utveckla arbetssätt och arbetets innehåll samt för att hantera kommande och mer krävande arbetsuppgifter. Vi utbildar således för att kunna göra det möjligt för den enskilde att utvecklas i yrkeslivet och på grundval av förvärvad kunskap bemästra nya situationer och utmaningar.

Annons

Utifrån den självklara utgångspunkten att utbildning vilar på vetenskaplig grund bör tre kvaliteter prägla utbildningen.

Utbildningen ska ha en stark och påtaglig anknytning till pågående forskning. Av detta följer att studenter i vardagen möter en forskningsverksamhet där nya kunskaper söks och utvinns. Utbildningen bedrivs i ett sammanhang där befintliga kunskaper testas och nya söks med vetenskapliga metoder.

Det är en viktig kvalitet att den nyfikenhet som präglar forskningen på ett naturligt sätt även präglar utbildning på såväl grundnivå som avancerad nivå. Genom forskningsanknytning skapas en stark utbildningsmiljö till gagn för våra studenter.

En andra kvalitet är att ge alla studenter möjligheter att under utbildningens gång möta yrkeslivet. Det är angeläget att genomföra verksamhetsförlagd utbildning som i omfattning kan variera från några veckor till hela terminer. Att under utbildningen få möta yrkeslivet och placera in förmedlade och vunna kunskaper i det sammanhang där de ska tillämpas är en värdefull kvalitet.

Erhållna kunskaper kan problematiseras utifrån yrkespraktikens villkor och yrkespraktiken kan problematiseras utifrån vad den forskningsanknutna kunskapen förmedlar. Inblickar i vad som väntar i yrkesutövningen och möjligheten att växla mellan teori och praktik är en viktig egenskap.

En tredje kvalitet är att förena den fördjupning som forskningsanknytningen ger med en förståelse för hur saker och ting hänger samman i en bredare bemärkelse. Det egna specialområdet ska placeras in i ett större sammanhang och i ett tidsperspektiv.

Socialpsykologen Karl Weick använder uttrycket meningsskapande för att beskriva en process som leder fram till en ökad förståelse för komplicerade fenomen och sammanhang. Pusselbitarna faller successivt på plats och förståelsen för samband och sammanhang ökar. Det finns inga genvägar i den här processen. För givet tagna föreställningar och befintliga kunskaper måste ständigt utmanas.

Högskolan i Borås devis är ”Vetenskap för profession”. Det är en markering av vikten av ett nära samarbete med det omgivande samhället. Vi utbildar för professioner och vår forskning tillhandahåller tillämpningar för det kvalificerade yrkeslivet.

Samtidigt vilar vår roll i olika former av samarbeten på att vi kan erbjuda alternativa tolkningar, ge nya perspektiv på utveckling och tillstånd samt problematisera hur företag och förvaltning organiserar och bedriver sin verksamhet.

En utbildning av hög kvalitet inom ett komplett professionslärosäte uppnås om vi förenar forskningsanknytning, utvecklade kontakter med praktiken och ger utrymme för att skapa förståelse för helheten.

Annons

Björn Brorström

prorektor, Högskolan i Borås

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons