Annons

Vilseledande om skolresultat i Sverige

Svar till Roger Olsson (S), BT 8/12.
Replik • Publicerad 10 december 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: JESSICA GOW / TT

Roger Olsson (S) tar i så han spricker när han noterar att svenska elever presterade bättre i Pisa detta år, och hävdar att det svenska skolexperimentet är: ”… det mest framgångsrika koncept som finns för lyckade skolresultat.”

Vad han inte nämner är att över elva procent av eleverna inte ens fick delta, då flertalet inte behärskar det svenska språket. Det är den högsta siffran i hela världen av de länder som deltog i Pisa. OECD har accepterat att Sverige exkluderat så många elever på grund av de stora migrationsströmmarna 2015.

”Än mer oroande är alla de elever som inte är behöriga till gymnasiet när de går ut nian.”
Annons

Pisa visar att svensk skola är mindre likvärdig än i övriga Norden, och det går inte att se någon förbättring. Elevernas enkätsvar i Pisa visar också att stökigt klassrumsklimat, skolk och sen ankomst är ett större problem på skolor med en ”mindre gynnsam” elevsammansättning.

Hur är då läget i Borås? Grundskoleförvaltningens kvalitetsrapport för 2019 ger inte någon anledning till jubel – resultaten på de nationella proven pekar fortsatt nedåt.

I årskurs 3 försämras resultaten i samtliga ämnen, så också för eleverna i årskurs 6. Mest påtagligt är försämringarna av provresultaten i matematik: årskurs 3 faller från 88,8 procent till 82,8 procent och årskurs 6 från 87,9 procent till 82,1 procent som fick godkänt i matematik.

Än mer oroande är alla de elever som inte är behöriga till gymnasiet när de går ut nian. Behörigheten sjunker till 79,9 procent. Skillnaderna mellan våra skolor är skrämmande stora. På Bodaskolan rasar behörighetsnivån till 65,6 procent. Andelen elever med fullständiga betyg ligger på chockerande 51,2 procent.

Socialdemokraterna vill ge sken av att invandringen inte påverkat skolresultaten. Detta är fel. Det är beklämmande att Roger Olsson och Socialdemokraterna försöker vilseleda väljarna i ett försök att vinna opinion och, i vanlig ordning, smutskasta deras största hot – Sverigedemokraterna.

Anders Alftberg (SD), ledamot i grundskolenämnden och lärare med 16 år i yrket

Annons
Annons
Annons
Annons