Annons

Sjömarken behöver en ny idrottshall

Den hall som finns är belägen på Sjömarkenskolan och har karaktär av skolgymnastiksal, påpekar skribenterna
Insändare • Publicerad 7 februari 2020
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Vid fritids- och folkhälsonämndens senaste sammanträde behandlades bland annat frågan om lokalresursplan. Kristdemokraterna och Moderaterna lyfte då behovet av en fullstor idrottshall i Sjömarken. Den hall som finns är belägen på Sjömarkenskolan och har karaktär av skolgymnastiksal.

”Vi tänker påminna väljarna så att detta svek inte faller i glömska.”

Sjömarken växer och är nu den största orten i västra delen av kommunen. Där finns ett aktivt föreningsliv som måste ges förutsättningar att växa. Behov finns av att påbörja planering för en fullstor idrottshall.

Annons

Vi som tjänstgjorde för allianspartierna, Moderaterna och Kristdemokraterna, yrkade därför på följande: ”Förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda föreningar i Sjömarken och Sandared inkomma med förslag och utreda förutsättningarna för byggnation av en fullstor idrottshall i området.”.

Vår förhoppning var att nämnden skulle kunna enas bakom detta yrkande. Men politisk prestige satte stopp. Socialdemokraterna, Centern och Liberalerna röstade nej, medan Sverigedemokraterna avstod. Yrkandet föll således med siffrorna 5–3.

Det är tur för de partier som stoppade förslaget att det inte är val förrän 2022. Men vi tänker påminna väljarna så att detta svek inte faller i glömska.

allianspartierna i fritids- och folkhälsonämnden

Magnus Sjödahl (KD), vice ordförande

Annette Nordström (M), ledamot

Ingela Hallgren (KD), ersättare

Annons
Annons
Annons
Annons