Annons

Hemtjänsten kan inte alltid uppfylla din vilja

Svar till signaturen Cacca och insändaren ”Respektera att jag inte vill bli duschad av en man”, BT 8/8.
Insändare • Publicerad 16 augusti 2019
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Sanna Tedeborg

Hemtjänsten beklagar att enskilda hemtjänsttagare, som signaturen Cacca, ibland inte får sina önskemål tillgodosedda när vi gör våra insatser. Kompetenskrav, semestertider och ett ansträngt bemanningsläge är några av skälen.

Hemtjänsten försöker förstås så långt det är möjligt att ta hänsyn till den äldres åsikter och önskemål. Det är också i enlighet med de mål som kommunfullmäktige satt för vår verksamhet.

”Vi har under sommaren haft en än större utmaning i att kunna tillgodose önskemålen då hälften av den ordinarie personalen har semester.”
Annons

Vi måste ge den enskilde möjlighet till delaktighet när vi planerar för hur insatser förläggs och utförs. Samtidigt strävar vi som arbetsgivare efter jämställdhet, jämlikhet och mångfald i våra verksamheter. I våra hemtjänstgrupper arbetar både män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar och ökar vår kompetens. Vi har den senaste tiden sett en ökning bland medarbetare som är män, vilket vi är glada för. Dock kan det innebära en utmaning för oss om flera med hemtjänst önskar att en kvinna utför insatserna, samtidigt som vi alltid i första hand måste säkerställa att hälso- och sjukvårdsinsatser utförs med rätt kompetens.

Vi har under sommaren haft en än större utmaning i att kunna tillgodose önskemålen då hälften av den ordinarie personalen har semester. Vi har tyvärr också haft en relativt hög sjukfrånvaro. Vi beklagar det och är ledsna för hur situationen påverkat dig.

Ta gärna kontakt med enhetschefen för den aktuella hemtjänstgruppen för en vidare dialog. Jag hoppas att du snart får dina behov tillgodosedda på det sätt som du önskar.

Den som har ytterligare frågor eller synpunkter är välkommen att vända sig till mig.

Cecilia Bothin, verksamhetschef, hemtjänst, vård- och äldreförvaltningen

Annons
Annons
Annons
Annons