Annons

Framförhållningen på Säs under all kritik

Hur sköts personalplaneringen och nyrekryteringen på Säs i Skene, frågar sig Clas-Göran Niklasson.
Insändare • Publicerad 4 september 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Lennart Magnusson

För bara några veckor sedan lovade samtliga partier att satsa på Skene lasarett under nästa mandatperiod. Beskedet från partierna var unisont. Glädjande och lugnande för oss väljare som vill behålla vårt lasarett i dessa vårdkrisens tider.

Men knappt hann trycksvärtan i valintervjuerna torka innan vi nås av nyheten om att ”Mottagning i Skene kan tvingas lägga ner” (BT 1/9).

Annons

Orsak: Läkaren och sköterskan på öron-näsa-halsmottagningen ska gå i pension. Och verksamhetschefen, Jerker Nilsson, vägrar sätta in stafettläkare för att upprätthålla vården på mottagningen.

Men hur plötsligt kom det där med personalens pensionsavgång? Det måste ju den högste ansvarige tjänstemannen för Säs Skene ha känt till sedan länge. Eller hur sköts personalplaneringen och nyrekryteringen? Och vem är det som bestämmer om stafettläkare ska anlitas – politikerna eller tjänstemännen?

Då får man lägga till i öron-näsa-halspersonalens arbetsinstruktioner och tjänstgöringsscheman i Borås, att de två dagar i veckan ska bemanna mottagningen i Skene.

Bättre för miljön (som politikerna i dessa valtider älskar att tala så mycket om) att några få läkare och sköterskor åker till Skene några gånger i veckan än att massor av patienter dagligen trafikerar vägar och transporter till Borås och upptar de redan överbelastade parkeringsplatserna där.

Dessutom har nyligen en stolt avsiktsförklaring om Skene lasaretts framtid presenterats.

Det är politikernas förbannade skyldighet att tala om för de verkställande tjänstemännen hur problemen ska lösas. Även under icke valtider. Hur svårt kan det va?

Clas-Göran Niklasson, patient och Markbo

Annons
Annons
Annons
Annons