Annons

Detta vill vi med omsorgen i Tranemo

Det är inte värdigt att man inte får leva tillsammans på äldre dar om man så önskar, skriver M-politiker i Tranemo.
Insändare • Publicerad 1 september 2018
Detta är en insändare i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: JESSICA GOW / TT

Vi tycker att omsorgen förutom Gudarpsgården och Glimringe även ska finnas i Länghem och Dalstorp. På varje ort bör det finnas vård- och omsorgsboende, demensavdelning, trygghetsboende, så kallat 55+-boende och gärna LSS-boende också. I anslutning till detta bör finnas distriktssköterska, friskvård i form av ett gym samt gärna annan service, som hårfrisörska och fotvård.

För att säkerställa att löpande underhåll utförs på våra byggnader bör man se över organisationen, till exempel genom att annan del av förvaltningen har ansvar för byggnaderna eller genom annan ägare. Detta för att sprida ut utgifterna för underhållet över tid.

Annons

Hemtjänsten har också sin bas här. Den bör organiseras så att den servar ett bestämt geografiskt område. Man blir ett team som är bekanta med varandra, vilket ger trygghet. Dela in Tranemo kommun i geografiska upptagnings- områden vad gäller omsorg och service till våra äldre och personer med funktionshinder.

Genom denna typ av organisation kan vi ge våra äldre frihet att välja ett alternativ i den del av kommunen där de vill vara. Det ger också möjlighet att tillbringa sista åren tillsammans eller så nära att de kan hälsa på varandra i den händelse att ena parten behöver vård och den andra klarar sig med eget boende. Det är inte värdigt att man inte får leva tillsammans på äldre dar om man så önskar.

För oss är valfrihet basen för all verksamhet. Vi är absolut övertygade om att varje person kan välja vad som passar just denne bäst.

Vi ser det som politikens uppgift att tillhandahålla så många alternativ som möjligt för att ge största möjliga valfrihet i Tranemo kommun.

ChrisTina Yngvesson (M)

Birgitta Olander (M)

Stefan Hjertén (M)

Ulf Nyberg (M)

kandidater till kommun- fullmäktige i Tranemo

Annons
Annons
Annons
Annons