Nyheter

Ansvaret för Gazas nutid och framtid ligger på Hamas

Svar till Gunnar Olofsson, BT 15/2.
Publicerad 22 februari 2017