Annons

Tre lokala valfrågor i Herrljunga

Herrljunga • Publicerad 14 september 2010

Socialdemokraterna

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

Annons

Vi vill att alla barn i kommunen skall ha samma rätt till trygghet och kvalitet i undervisningen. Genom förtätning får vi resurser över till högre lärartäthet, samt möjligheter till samma utbud som andra kommuner, till exempel att börja läsa andra språk tidigare. Herrljunga är en liten kommun och våra större enheter räknas som små i en större kommun.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

Äldreomsorgen måste omstruktureras NU. För att ge högkvalificerad vård måste vårdpersonalen ha ändamålsenliga lokaler att arbeta i. Vi vill satsa på äldreomsorgen enligt det förslag som tagits fram med ett vård- och omsorgsboende, samt trygghetsboenden i Herrljunga och Ljung. Genom effektivisering kan vi skapa guldkanter i tillvaron åt våra äldre.

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

Vi har för närvarande inte för avsikt att förändra i organisationen.

Miljöpartiet

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

Vi vill bevara och utveckla byskolorna som kan erbjuda en lugn miljö. De utgör också en viktig del i att kunna bibehålla en levande landsbygd.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

Vård och omsorg för äldre ska vara av hög kvalitet, i olika typer av boendeformer, på flera platser i kommunen. Möjlighet till parboende ska finnas. Antalet årsarbetare ska inte minska.

Annons

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

Den politiska organisationen kan kvarstå i sin nuvarande form.

Kristdemokraterna

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

I vårt Herrljunga bevaras alla byskolor för att främja vår kommuns fortsatta utveckling. Renoveringen av skolorna skall fortsätta och härnäst står Molla samt Eggvena på tur. En prioriterad fråga är också en ökad lärartäthet för alla kommunens skolor, stora som små.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

En trygg och värdig äldreomsorg innebär i våra ögon ett bevarande av vård och omsorgsboende på Gäsenegården i kombination med trygghetsboende. För att möta behoven också i den norra delen av kommunen stödjer vi förslaget med ett vård och omsorgsboende på ett renoverat Hagen samt ett trygghetsboende på Hemgården. En god hemtjänst och hemsjukvård är ett viktigt stöd för dem som bor kvar i eget boende.

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

För tillfället ser vi inte någon anledning till ytterligare förändringar förutom den föreslagna avvecklingen av Fritids- och kulturnämnden. Dock är vi öppna för att utvärdera de förändringar som gjorts i närliggande kommuner och diskutera förutsättningslöst för att om möjligt hitta en bättre och effektivare organisation i Herrljunga.

Centerpartiet

Annons

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

Byskolorna i Herrljunga, "Årets landsbygdskommun", skall vara kvar. Utvecklingsplanen "Tillväxt 10 000 - Våga-Vilja-Växa" kommer att ge underlag för att skolorna skall fyllas med elever även i framtiden.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

Vi arbetar för valfrihet i boendet. Vi skall ha välfungerande vård- och omsorgsboende och trygghetsboende. Majoriteten kommer även i fortsättningen välja att bo kvar i det ordinära boendet. Vi vill ge alla en välfungerande vård oavsett vilket boende man väljer. Det är kvaliteten och tryggheten i vården som ska vara det centrala.

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

Inga större förändringar just nu. Fritids- och kulturfrågorna, som i mycket anknyter till kommunutveckling, läggs till kommunstyrelsen.

Folkpartiet Liberalerna

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

Folkpartiet anser att det är viktigare med lärare än lokaler. Lärartätheten har högsta prioritet för oss. Har vi inte pengar till att ge eleverna i Horsby och Mörlanda samma möjligheter och resurser som elever i övriga skolor, måste vi minska antalet skolor i kommunen.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

Annons

Folkpartiet anser att det är viktigare med vårdpersonal än lokaler. Vi vill ha en värdig äldreomsorg som bland annat innefattar parboendegaranti, ut-och-gå-garanti och välja-mat-garanti. För att kunna frigöra resurser till en värdig vård ställer vi oss i nuläget bakom förslaget till att ha endast ett särkilt boende i kommunen. Trygghetsboenden skall finnas i både Ljung och Herrljunga.

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

Folkpartiet vill fullfölja den påbörjade processen att avveckla Fritids- och kulturnämnden och lägga dessa frågor under ett arbetsutskott i kommunstyrelsen. Genom denna förändring frigör vi kapital som kan användas i vår kommunala verksamhet. Det för även med sig att fler av kommunens partier blir delaktiga i frågor rörande fritid och kultur.

Moderaterna

1. Hur ser byskolornas framtid ut om ni får bestämma?

Byskolorna måste fortleva, de är en pulsåder i en landsbygdskommun som Herrljunga. De är viktiga för att skapa inflyttning. Om byskolorna läggs ner kan kommunen även belastas av ett utflöde genom att barnen sätts i skola i andra kommuner.

2. Hur bör äldreomsorgen i Herrljunga kommun utformas?

Moderaterna stöder förslaget om att erbjuda boende för människor med särskilt stort vårdbehov på ett ställe i kommunen, på Hagen i Herrljunga. Men vi är öppna för diskussion om nya fakta tillkommer. De äldre med mindre hjälpbehov, det vill säga de allra flesta, kommer även fortsättningsvis att kunna bo kvar på Gäsenegården eller Hemgården.

3. Vill ni förändra Herrljungas politiska organisation? I så fall hur?

I enlighet med majoritetens förslag vill vi att Fritids- och kulturnämnden hamnar under kommunstyrelsen. I övrigt önskar vi inga förändringar på det här området.

Hanna Larsson
Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons