Annons
Nyheter

Per Lindström

Publicerad 7 mars 2015

I Uppståndelsens kapell har begravningsgudstjänst ägt rum för Per Lindström, Borås, som avled dagen innan han skulle ha fyllt 80 år. Officiant var Ulf Andersson som höll griftetal och förrättade överlåtelsen. I gudstjänsten medverkade även Sofia Falk som organist och Lotta Arturén som sångsolist. Vid den blomstersmyckade kistan togs ett sista farväl av makan Inga-Lill, sönerna Örjan, Stefan, Per-Urban och Patrick med familjer, övrig släkt, vänner och grannar varefter officianten lyste frid över stoftet. Förutom en vacker blomstergärd i kapellet märktes också gåvor till Hjärt-Lungfonden för att hedra minnet av Per. Efter akten hölls en minnestund på Annelundsvillan där sonen Örjan framförde anhörigas tack. Gravsättning kommer senare att ske på S:t Sigfrids griftegård.

Annons
Annons
Annons
Annons