Annons

Vi vill se mer rörelse i skolan

Skola • Publicerad 7 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Människan är skapt för att röra på sig. Det är något grundläggande för oss människor. Det är också enormt viktigt att det grundläggs tidigt. Vi har mycket nytta av det som grundläggs tidigt och i unga år bygger man upp en fysik som vi bär med oss resten av våra liv. Man kan inte överdriva värdet av fysiska aktiviteter.

I en lång rad av studier har man kunnat konstatera att barn som rör på sig varje dag både mår bättre, får bättre koncentrationsförmåga och har lättare för att lära sig i skolan. Detta ger självklart också bättre studieresultat. Rörelse och fysiska aktiviteter har alltså en lång rad positiva effekter även på det rent intellektuella planet.

Annons

Trots detta vet vi att allt för många barn lever ett allt för stillasittande liv som inte är bra för vare sig hälsan på längre sikt eller på studieresultaten. I våras publicerades en forskningsrapport som regeringen beställt från Centrum för idrottsforskning. Rapporten, De aktiva och de inaktiva, visar hur barn blivit alltmer stillasittande och att vissa grupper är mycket inaktiva. Rapporten redogör också för orsaker och konsekvenser av en aktiv eller passiv livsstil samt lyfter fram skolan som en viktig arena för att främja fysisk aktivitet.

På senare tid har man i flera kommuner på olika sätt försökt inkludera rörelse naturligt under skoldagen. Nyligen fattade grundskolenämnden i Stockholm stad beslut om att genomföra en omfattande satsning på rörelse och fysisk aktivitet på alla deras grundskolor. Något liknande skulle vara mycket bra även i Borås.

Egentligen krävs det inga mängder, utan det är regelbundenheten som är det viktiga. Sättet som man kan underlätta för fysisk aktivitet och rörelse i skolan kan också variera. Man skulle kunna schemalägga mer rörelse i form av idrott eller finna andra former för fysisk aktivitet i samband med andra ämnen eller kortare pauser för pulshöjande aktiviteter.

Det är rörelsen i sig som är viktig, exakt hur den organiseras är en bisak i sammanhanget. Med anledning av detta har grundskolenämnden på de rödgrönas initiativ beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att i dialog med grundskolorna finna former för daglig fysisk aktivitet. Vi tror att detta långsiktigt leder till friskare och gladare barn som också presterar ännu bättre i skolan.

Per Carlsson (S), ordförande i grundskolenämnden

Lennart Andreasson (V), vice ordförande i grundskolenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons