Annons

Vänstern har inte patent på jämställdhet

I själva verket är det vi moderater som har svar på dagens jämställdhetsutmaningar, skriver Annette Carlson med anledning av internationella kvinnodagen.
Debatt • Publicerad 8 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Linda Forsell / SvD / TT

Sverige ska vara ett jämställt land, med jämställda friheter, rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Så är det inte i dag, särskilt inte om du är kvinna. Oavsett om du bor i Borås eller någon annanstans i Sverige är glastaken fortfarande många och vi har en lång väg kvar innan både kvinnor och män behandlas lika. Kvinnors och mäns olika livsförutsättningar går tvärt emot Moderaternas värderingar om människans lika värde och självklara rätt att, oavsett vem du är, kunna skapa din framtid. Därför är internationella kvinnodagen viktig för att uppmärksamma att arbetet för ökad jämställdhet måste föras varje dag, året runt.

Sverige och Borås har jämställdhetsproblem som vi måste ta tag i. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Många vågar inte jogga ensamma eller är rädda för att gå ut på stan eftersom de inte vet vad som kan drabba dem. I Borås ska du känna dig trygg oavsett tid på dygnet och därför har vi moderater presenterat ett stort antal förslag för att tryggheten ska öka. Det handlar om bättre belysning, trygghetskameror och ordningsvakter.

Annons

För få sexualbrott utreds och klaras upp. Brottsoffren får inte alltid det stöd som de behöver. Blir du utsatt för sexualbrott ska det finnas grupper hos polisen som är specialiserade på detta och din anmälan ska inte läggas på hög på grund av resursbrist.

Även i Borås finns en hedersproblematik där unga kvinnor drabbas av hedersbrott, vilket inte borde ske i ett jämställt land som Sverige. Moderaterna i Borås gjorde därför inspel till 2018 års budget där vi uttryckte att Borås stad behöver ta ett helhetsgrepp kring frågan om hedersrelaterat våld. Vi föreslog bland annat att en särskild kontaktperson ska finnas för att sköta dessa frågor, resurser till kvinnojourer och Utväg måste säkerställas, obligatorisk utbildning för personal inom utbildningsområdet och socialtjänsten ska genomföras och anmälningsplikten måste tydliggöras.

”Nyanlända kvinnors ekonomiska utbyte av att gå från bidrag till arbete samt att gå upp i arbetstid är i dag lägre än mäns på grund av hur bidragssystemen är utformade.”

Det är viktigt att vi som kommun tar avstånd från hedersvåld och sedan början av 2018 har arbetslivsförvaltningen ansvar för samordning av insatser mot hedersrelaterat våld och ett intensivt arbete pågår efter budgetuppdraget om att ett åtgärdsprogram mot hedersrelaterat våld ska tas fram.

Vi har också en stor jämställdhetsutmaning på arbetsmarknaden. Kvinnor arbetar och tjänar fortfarande mindre än män, har lägre pensioner och startar företag i lägre utsträckning. Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och fler kvinnor än män tvingas också lämna arbetslivet i förtid på grund av ohälsa.

I dag utmanas jämställdheten också utav ett stort utanförskap som särskilt drabbar utrikesfödda kvinnor. Bland kvinnor födda utanför Europa är arbetslösheten ofta över 40 procent. Nyanlända kvinnors ekonomiska utbyte av att gå från bidrag till arbete samt att gå upp i arbetstid är i dag lägre än mäns på grund av hur bidragssystemen är utformade. Det är en kvinnofälla som måste bekämpas. Familjer får inte förlora på att kvinnor börjar arbeta.

I Borås har vi moderater lagt ett förslag om att försörjningsstöd ska betalas ut jämställt för att tydliggöra att i vår kommun ser vi kvinnan som en självständig individ med lika rätt till ekonomisk självständighet.

Så länge det finns skillnader som inte kan förklaras av annat än kön, så länge kvinnor inte har samma livsförutsättningar som män, kommer jag att kämpa för jämställdhet. Vänsterpartierna har alldeles för länge haft monopol på diskussionen om jämställdhet. I själva verket är det vi moderater som har svar på dagens jämställdhetsutmaningar och har politiken för att lösa dem.

Vi måste alla göra mer om vi ska leva upp till vår självbild om Sverige som ett av världens mest jämställda länder. Varken klass, kön eller klan ska sätta dina gränser. Det är vad du vill, vad du kan och vad du gör som ska ge dig möjlighet att växa.

Annette Carlson (M), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, kommunalråd, Borås

Annons
Annons
Annons
Annons