Annons

V säger nej till ett bussfritt centrum i Borås

Vi kräver en ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan, skriver Lennart Andreasson.
Debatt • Publicerad 1 september 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

BT redovisade 20/8 en enkät om busstorgets vara eller inte vara. Uppfattningarna spretade, liksom remissvaren på det förslag till nya linjedragningar i city som lanserades förra året. I princip skulle det nya förslaget nästintill innebära ett bussfritt centrum och gå emot skrivningarna i kommunens övergripande dokument ”Borås 2025 Vision och strategi”. Där står under rubriken Livskraftig stadskärna: ”Vi gör delar av stads- kärnan bilfri och låter de kollektiva transportsystemen dominera med nya tekniska lösningar”.

Förslaget innebär att alla bussar tas bort från Lilla Brogatan och att linje 1 (Brämhult–Sjöbo) slutar köra på Allégatan och istället kör en omväg från Åsbogatan via Södra torget, badhuset, Krokhallstorget, Nybron, Yxhammarsgatan och vidare förbi högskolan mot Sjöbo. Jämfört med i dag, då linje 1 kör på Allégatan mellan Åsbogatan och Yxhammarsgatan, innebär det en kilometer längre resväg. På ett år innebär det en omväg på 10 000 mil – till ingen nytta.

Annons

Fullmäktige tog ett beslut om att köra bussar på Lilla Brogatan och Allégatan inför trafikomläggningen 2004, det beslutet är inte upphävt. Trots detta har det tillfälliga stoppet för bussar på Lilla Brogatan, som infördes under påbyggnaden av Pallas, i dag permanentats – utan några nya politiska beslut. Istället har gatan öppnats för biltrafik och nya parkeringsplatser. De bussar som tidigare trafikerade Lilla Brogatan, linjerna 2,3,5,6,8, hänvisas istället till en sväng via badhuset till Resecentrum. Körsträckan är ganska likvärdig i de två alternativen, men tillgängligheten till stadskärnan för resenärerna försämras rejält genom trafikomläggningen.

Istället för en hållplats vid Pallas och 100 meter till torgbrunnen får resenärerna gå 325 meter från Krokshallstorget, 250 meter från Södra torget eller 425 meter från högskolan. Det är inga stora problem för dem med liten packning och friska ben, men en dramatisk försämring för många äldre och funktionsnedsatta. Lika illa blir det för alla resenärer på linje 1, stadens i särklass mest trafikerade linje. Resenärerna på linje 1 får dessutom resvägen förlängd med en kilometer och ökad restid.

Vi kräver en ny utredning om kollektivtrafiken i stadskärnan och accepterar inte att det beslutet föregås av nya ombyggnationer utan politiska ställningstaganden. Vänsterpartiet vill göra stadskärnan tillgänglig för alla – inte bara för de bilburna. Vi vill behålla linje 1 på Allégatan och prioritera bussarna på gatan. Vi vill även se busstrafik på Lilla Brogatan som tidigare. Det finns möjlighet flytta upp hållplatser på Allégatan och Åsbogatan för att avlasta eller frigöra Södra torget, de alternativen måste på allvar utredas.  Den utredning som lades fram för ett år sedan presenterades som det enda tänkbara alternativet, så är det inte. Vi har kört buss på Lilla Brogatan sedan 2004, då kan det omöjligen vara omöjligt att köra där.

Vision 2025 förespråkar att busstrafiken prioriteras i stadskärnan, då kan man inte ta bort de närmaste hållplatserna för närmare nio miljoner resenärer per år. Ska vi ha ett levande centrum måste alla vara välkomna och tillgängligheten hög. Vår uppfattning delas av både pensionärs- och funktionshinderråden.

Lennart Andreasson (V), Borås

Annons
Annons
Annons
Annons