GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Tekniska förvaltningen kör inte över demokratin

Tekniska förvaltningen har aldrig kört över och kommer aldrig att köra över demokratin, skriver Gunnar Isackson och Alf Iwarson apropå den kritik Lennart Andreasson riktade nyligen.
Debatt • Publicerad 12 juni 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Niclas Liljenby

Lennart Andreasson (V) påstår i debattartikel den 3 juni att ombyggnaden av Lilla Brogatan är ”ett allvarligt övergrepp på den kommunala demokratin” och menar att tekniska förvaltningen ”på egen hand lägger om kollektivtrafiken i Borås”. Det är därför angeläget att klargöra tekniska förvaltningens roll i kollektivtrafikfrågor samt bakgrunden till ombyggnaden.

Tekniska förvaltningen tar inte beslut om hur kollektivtrafiken ska trafikera vägnätet i Borås. Det är Västra Götalandsregionen som ansvarar för kollektivtrafiken och Västtrafik som utför uppdraget. Sedan 2012 är Västra Götalandsregionen ensam ägare till Västtrafik. Det innebär att kommunens möjligheter att påverka kollektivtrafiken är begränsade. Beslutsmandatet för kollektivtrafiken är således förändrat sedan det beslut i kommunfullmäktige från 2004 som Andreasson hänvisar till.

””Att utbyggnad av cykelbanan gjordes för att ”tvinga bort kollektivtrafiken från Lilla Brogatan” är felaktigt.””

Ansvaret för samordningen med Västtrafik i alla kollektivtrafikfrågor har strategiska samhällsplaneringsavdelningen på stadsledningskansliet i såväl operativa som strategiska frågor.

Tekniska förvaltningen utför efter samråd med strategiska samhällsplaneringsavdelningen och Västtrafik de förändringar i infrastrukturen som föranleds av beslut av Västtrafik.

Förändringar av hållplatslägen, utbyggnad, ombyggnad och borttagande utförs av tekniska förvaltningen kontinuerligt och som vi tolkar det för att få en effektivare kollektivtrafik och ett ökat resande.

I oktober 2016 beslutade kommunfullmäktige att anta cykelplanen för Borås, vari ingick en utbyggnad av en cykelbana utmed Lilla Brogatan mellan Hallbergsgatan och Allégatan. För att genomföra en utbyggnad måste med nödvändighet en del av körbanan nyttjas, vilket innebar enkelriktning av gatan.

Att utbyggnad av cykelbanan gjordes för att ”tvinga bort kollektivtrafiken från Lilla Brogatan” är felaktigt då tekniska förvaltningen redan inför projekteringen av gatan fått besked om att hållplatserna inte skulle behållas då kollektivtrafiken inte skulle trafikera gatan.

”Dagens utformning innebär inte att dörren till en framtida trafikering av kollektivtrafik på Lilla Brogatan är stängd.”

I Västtrafiks beslut framgår att gatans reglering som gångfartsområde minskar attraktiviteten för kollektivtrafiken genom ökad restid. Lilla Brogatan var redan innan ombyggnaden reglerad som gångfartsområde. Västtrafik konstaterar även att en hållplats nås inom rimligt avstånd från de allra flesta platser i centrala Borås, även efter ombyggnad av Lilla Brogatan.

Tillgängligheten för funktionshindrade, äldre och övriga oskyddade trafikanter är alltid en utgångspunkt vid gatuombyggnader. För att få levande och attraktiva gatumiljöer är trygghetsaspekten avgörande. I centrala delar av staden med stort antal gående regleras därför gatorna som gågator eller gångfartsområde. Låg hastighet för fordonstrafiken är därför är en viktig förutsättning för att gatumiljöerna ska kännas trygga och attraktiva. Det ska vara ” lätt att förflytta sig mellan Borås olika delar till fots eller med cykel”, såsom det uttrycks i stadens Vision 2025.

Grönstrukturen i gatumiljöer är viktig. Urbana miljöer förändras dock snabbare än trädens livslängd varför föryngring av trädbestånden i gatumiljöer sker oftare än om träden växer fritt i naturen. Utmed Lilla Brogatan kommer därför nya träd att planteras som ersättning för dem som varit nödvändiga att ta ned till följd av ombyggnaden.

Lilla Brogatan har utformats utifrån de förutsättningar som beskrivits. Dagens utformning innebär inte att dörren till en framtida trafikering av kollektivtrafik på Lilla Brogatan är stängd. Körbanan på Lilla Brogatan kan med nuvarande utformning i en framtid regleras för enkelriktad busstrafik. För dubbelriktad trafik krävs ombyggnad och prioritering mellan cykeltrafik och kollektivtrafik.

Gunnar Isackson, förvaltningschef, tekniska förvaltningen

Alf Iwarson, avdelningschef, tekniska förvaltningen

Välkommen att kommentera

Välkommen att kommentera! Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.