Annons

Svalander: Skolan har inte efterfrågat arbetsterapeuter

Svar till Stefan Lindborg (V) och Peter Wiberg (V), BT 1/3.
Replik • Publicerad 13 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Hossein Salmanzadeh / TT

Alla elever ska lyckas i skolan. Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att orientera sig och fatta egna, självständiga beslut.

Elevhälsan, med sin närhet till skolan, är viktig för att snabbt hjälpa elever som inte mår bra eller har behov av särskilt stöd.

Annons

Vid senaste kommunfullmäktigemötet behandlades en motion från Vänsterpartiet om att Borås ska införa arbetsterapeuter i skolan. Vänsterpartiets Stefan Lindborg och Peter Wiberg kritiserar mig i BT (1/3) för att jag inte anser att kommunfullmäktige ska besluta om att arbetsterapeuter ska införas i grundskolans elevhälsoteam och kräver ett svar från mig varför.

Jag svarade i kommunfullmäktigedebatten, men upprepar det gärna här. Arbetsterapeuter kan vara mycket värdefulla i skolan. Kunskap om hur skolans miljöer bättre kan anpassas, tankar runt eventuella hjälpmedel och stöd för elever att strukturera sitt arbete är viktigt.

”Det behov och de önskemål som hittills har efterfrågats är logopedkompetens.”

Skollagen reglerar vad som krävs inom elevhälsan. Det är skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Dessutom ska det finnas ”sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses”. Här finns utrymme för arbetsterapeuter om det är vad skolan behöver. Jag menar att de yrkesgrupper som ska ingå i elevhälsoteamet har facknämnderna mycket större kunskap och insikt om än kommunfullmäktige.

Om det finns ett behov av arbetsterapeuter i skolan så kan skolorna anställa arbetsterapeuter. Men det behov och de önskemål som hittills har efterfrågats är logopedkompetens. Då tycker jag inte att det hade varit bra om fullmäktige fattat beslut om att tillföra arbetsterapeuter när skolan efterfrågar en annan yrkeskategori.

Anna Svalander (L), kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons