Annons

Småskalig vattenkraft hotas ännu

EU-regler ska inte överutnyttjas för att driva egna agendor mot riksdagens vilja, skriver Rickard Nordin och Mikael Larsson
Debatt • Publicerad 2 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den småskaliga vattenkraften står för en liten andel av Sveriges totala vattenkraftsproduktion, men till antalet är de småskaliga verken dominerande. Den lokala produktionen blir dock allt viktigare i takt med att vi får mer sol och vind, för att balansera när den inte blåser.

Kraftverk lokalt skapar också viktig försörjningstrygghet i tider av oro i vår omvärld. I omgivningarna av dessa tusental små vattenkraftverk har samhällen utvecklats sedan flera hundra år tillbaka, vilket har skapat värdefulla kulturmiljöer i hela Sverige.

Annons

Det handlar inte bara om enskilda byggnader, utan på många platser är byn byggd kring den gamla kvarndammen. Utan den sjunker huspriser och badplatser försvinner. Kraftverksdammarna hjälper till att bromsa upp vattnet, något som varit viktigt inte minst den senaste sommaren med extremt låga vattennivåer på många håll i landet. En utrivning hade på flera platser varit helt förödande.

”Regeringen måste agera kraftfullt om inte annat för att rädda det fristående myndighetsväsendets och sin egen trovärdighet.”

Sedan årsskiftet finns en ny lagstiftning på plats som ska balansera miljöintresset för den vandrande fisken med andra intressen som nämnts ovan. Den politiska viljan är tydlig – den småskaliga vattenkraften behövs. Trots det ser vi hur vattenmyndigheterna arbetar på i gamla hjulspår utan att ta hänsyn till de undantag som den politiska viljan så tydligt pekat ut i den nya lagstiftningen.

Det är inget annat än trots och något regeringen måste agera kraftfullt mot. Myndigheterna måste få nya uppdrag i linje med den nya lagstiftningen och EU-regler ska inte överutnyttjas för att driva egna agendor mot riksdagens vilja.

Detta är ett i raden av exempel där vi ser hur myndigheter agerar på eget bevåg mot äganderätten och på en linje som är emot den politiska viljan och lagstiftningen. Det måste få ett slut. Regeringen måste agera kraftfullt om inte annat för att rädda det fristående myndighetsväsendets och sin egen trovärdighet.

Rickard Nordin (C), Göteborg, riksdagsledamot, energipolitisk talesperson

Mikael Larsson (C), Sjuhärad, riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons