Annons

Slopat veto utesluter inte kommunalt planmonopol

Om regeringens ambition om en rättssäker och noggrann prövning av vindkraftärenden ska upprätthållas, måste formerna för kommunernas inflytande över vindkraftsärenden förändras, skriver Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.
Debatt • Publicerad 28 februari 2011
Foto: Orlin Wagner

I en kommentar till den senaste tidens debatt om det kommunala vetot mot vindkraft skriver Cecilie Tenfjord-Toftby och Christer Akej (M) i BT den 22 februari att ”för oss moderater är det kommunala självstyret en självklarhet.”

Svensk Vindenergi instämmer med författarna och anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över vad som sker inom kommunen. Det kommunala planmonopolet innebär enligt plan- och bygglagen att det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. Plan- och bygglagen ger kommunerna möjlighet att stoppa vindkraftsprojekt i områden som man finner olämpliga. Svensk Vindenergi ifrågasätter inte den rätten. Ett borttagande av vindkraftsvetot påverkar inte det kommunala planmonopolet.

Annons

Men om regeringens ambition om en rättssäker och noggrann prövning av vindkraftärenden ska upprätthållas, måste formerna för kommunernas inflytande över vindkraftsärenden förändras. Enligt det regelverk som trädde i kraft förra hösten måste kommunerna aktivt tillstyrka nya vindkraftprojekt. Kommunernas ställningstagande går inte att överklaga och besluten behöver inte motiveras. En kommun kan välja att inte yttra sig alls vilket i praktiken blockerar nya projekt. Tvärtemot regeringens intentioner har detta skapat en tillståndsprocess som helt saknar förutsägbarhet och med stora brister ur rättssäkerhetssynpunkt.

I en granskning som Energimyndigheten överlämnade till regeringen i december drar myndigheten också slutsatsen att ”tillämpningen av den nya lagstiftningen har resulterat i att prövningen av vindkraft försvårats och att rättsäkerheten kan ifrågasättas”.

Kommunernas veto mot förnybar, utsläppsfri vindkraft är särskilt anmärkningsvärd mot bakgrund av att kommunerna inte har samma vetorätt mot utvinning av fossil och klimatpåverkande energi som olja och gas.

Svensk Vindenergi instämmer helt med Tenfjord-Toftby och Akej att det kräver lokal acceptans för att bygga vindkraft och att det måste ske med öppenhet och via tidiga samråd med berörda. Här har vindkraftbranschen ett viktigt ansvar att skapa en konstruktiv dialog och att bidra till ökad kunskap om vindkraften.

Sverige har ovanligt goda förutsättningar för vindkraft med många goda vindlägen. Men för att kostnaderna för elkonsumenterna ska hållas nere krävs en effektiv och förutsägbar tillståndsprocess och att vindkraften kan byggas där det blåser som bäst.

Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över hur och var vindkraft ska byggas. Det finns goda möjligheter att tillgodose detta samtidigt som rättssäkerheten upprätthålls och vindkraften tillåts byggas ut på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

Annika Helker Lundström

vd Svensk Vindenergi

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons