Annons

Ska Moderaterna fortsätta att famla i mörkret?

Inför valet 2018 lovade Moderaterna i Herrljunga att gatubelysningen skulle vara tänd hela natten. Argumentet var att att öka säkerheten och tryggheten, men hittills har ingenting hänt. Oppositionsrådet Mats Palm (S) hoppas nu att Moderaterna ska infria sitt vallöfte i samband med kommunfullmäktiges nästa sammanträde.
Debatt • Publicerad 10 juni 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Oppositionsrådet i Herrljunga, Mats Palm (S), hoppas att Moderaterna ska infria sitt vallöfte om att låta gatubelysningen vara tänd hela natten.
Oppositionsrådet i Herrljunga, Mats Palm (S), hoppas att Moderaterna ska infria sitt vallöfte om att låta gatubelysningen vara tänd hela natten.Foto: Hasse Holmberg / TT

Inför valet 2018 gick Moderaterna självsäkert ut och lovade att gatubelysningen skulle vara tänd hela natten. Säkerhet och trygghet var starka argument.

Sedan satte de Kommunens väls Börje Aronsson som ordförande för tekniska nämnden.

Annons

I april 2019 lämnade jag in en motion om att ställa belysningskostnad i relation till ökad trygghet och minskad brottslighet. Ärendet lades på tekniska nämnden att hantera.

Förslag till beslut togs fram, det var att hålla belysningen tänd hela natten. Börje Aronsson föreslog och beslutade tillsammans med Moderaterna det motsatta, fortsatt släckt.

”Här har Moderaterna en chans att visa om de är att lita på, att deras löften är löften, i verkligheten.”

När ärendet kom upp för avgörande i fullmäktige krävde Aronsson själv att ärendet skulle tillbaka till tekniska, för att det var dåligt berett. Efter en ny runda i förvaltningen kom åter ett förslag upp om att hålla tänt på nätterna. Kompromissen blev att hålla tänt till klockan 24.

Till nämnden hade Aronsson själv bifogat ett sällsynt fylligt material från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Kungliga tekniska högskolan. I de båda avhandlingarna finns dock massor av information som stödjer att det är brottspreventivt och trygghetsskapande med tänd gatubelysning. Några exempel:

”Belysningen har en övergripande positiv effekt på brott enligt 72 procent av studierna. Med andra ord, god belysning minskar antalet brott och rädsla/uppfattad trygghet”.

”Allteftersom fler belägg presenterades kom fler indikationer på att det finns ett samband mellan förbättrad utomhusbelysning och minskad brottslighet”.

”Fastigheter i mörka (i motsats till upplysta) områden är mer benägna att uppleva inbrott”.

”Det finns således få skadliga effekter av förbättrad utomhusbelysning, men däremot tydliga fördelar för laglydiga medborgare”.

”Sammanfattningsvis visar forskningen att en stor majoritet av studierna bekräftar att god belysning har reducerande effekt på en mängd olika brottstyper”.

Trots all denna samlade kunskap vill Kommunens väl alltså inte ha tänd gatu- och cykelbanebelysning på nätterna.

Annons

Nu har vi möte i kommunfullmäktige den 16 juni. Här har Moderaterna en chans att visa om de är att lita på, att deras löften är löften, i verkligheten. Eller om Moderaterna bara sprider floskler utan innehåll i valrörelsen.

Det är inte ofta jag sätter mitt hopp till moderater, men för vår kommuns bästa måste jag göra det här. Allt tryck vi kan få inför fullmäktige är till hjälp, sedan kan det vara för sent.

Då får vi alla fortsätta att famla i Kommunens väls och Moderaternas mörker.

Mats Palm (S), oppositionsråd.

Annons
Annons
Annons
Annons