Annons

Debatt: Barnen måste kunna förstå vad läraren säger

Även i förskoleklass behövs utökad svenskundervisning för de barn som inte når upp till den språkliga nivå som krävs, anser skribenterna.
Debatt • Publicerad 3 juni 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Björn Lindgren/TT

Vi får tydliga och alarmerande signaler om att allt fler barn börjar skolan i Borås utan att förstå svenska. När man inte förstår språket är det självklart både svårt att lära sig något alls i skolan och att vara lugn i klassrummet.

Nationellt har flera allianspartier uppmärksammat problemet och föreslaget en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn. I Borås togs nyligen samma initiativ genom en motion från Liberalerna.

Annons

Detta är ett utmärkt initiativ, men situationen är så allvarlig att mer behöver göras. Även i förskoleklass behövs utökad svenskundervisning för de barn som inte når upp till den språkliga nivå som krävs för att kunna tillgodogöra sig undervisningen.

En utökad satsning på svenskundervisning i förskoleklass är ett särskilt viktigt steg, eftersom förskoleklassen, till skillnad från förskolan, når alla elever. Dessutom är det en helt nödvändig insats för att eleverna ska kunna fyllas av kunskap i grundskolans resterande årskurser.

Det är ingen hemlighet att all erfarenhet visar att tidiga insatser har störst effekt – både för elevens utveckling och i förhållande till insatsens omfattning. Ändå blir man förvånad över hur ofta små problem tillåts växa sig stora. Om man ska lära sig att tala ett språk utan brytning är dessutom de tidiga åldrarna avgörande. Det är under denna period som barnet har sin fonologiska utveckling då barnet lär sig både höra och uttala språkets alla speciella ljud.

Om inget görs omgående, kommer vi att inom några år ha en allt större grupp elever med stora problem att klara kunskapsmålen och på sikt ett växande utanförskap. För hur ska man kunna lära sig något ämne i skolan om man inte riktigt förstår vad läraren säger eller vad som står i boken? Integration är inget vi kan skjuta på framtiden.

Därför vill Alliansen i Borås redan till hösten införa en riktad satsning på utökad svensk- undervisning i förskoleklassen för alla elever som har problem med att förstå eller tala svenska på sexåringens nivå.

Martin Nilsson (M)

Ulf Sjösten (M)

Jan Idehed (C)

Birgit Wahlgren (L)

Åke Ekvad (KD)

allianspartierna i grundskolenämnden i Borås

Annons
Annons
Annons
Annons