Annons

Sjukvården i Västra Götaland går åt rätt håll

Svar till Helen Eliasson (S), BT 30/11.
Politik • Publicerad 7 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Det blir pliktskyldigast några rader i dur innan svartmålningen av Västra Götalands hälso- och sjukvård tar vid när Helen Eliasson (S) fattar pennan. Jag vidhåller att alla våra medarbetare i Västra Götaland levererar en mycket god hälso- och sjukvård varje dag året runt. Vi har totalt sett en mycket bra hälso- och sjukvård som fungerar väl. Jag underströk också i den senaste regionfullmäktigedebatten att jag inte är nöjd inom de områden där det fortfarande är för långa köer eller väntetider. Det är ett högt prioriterat område för den politiska majoriteten i Västra Götalandsregionen.

Under grönblå samverkans ledning har vi räknat upp ersättningen till vården med cirka fem procent per år, jämfört med två procent när S styrde regionen. Vi har alltså tillfört vården ytterligare fem miljarder under tre år. Vi har inlett en stor satsning på våra medarbetare och bland annat fördubblat OB-ersättningen nattetid för dem som tar hand om oss invånare, och antalet medarbetare i vården har ökat med över 1 200 bara det senaste året i Västra Götaland.

Annons

Helen Eliasson ondgör sig över åren med alliansregering, men faktum är att köerna ökat i stort sett i hela Sverige sedan den S-ledda regeringen tog bort alliansregeringens kömiljard, som just bidrog till att minska köer och hålla dem nere. Men vi har gjort vad vi kunnat för att motverka detta i Västra Götaland och från förra året även infört en egen modell för sjukhusen i Västra Götalandsregionen som premierar ökad produktion.

Våra insatser börjar nu ge effekt. Jämfört med den mätning som Socialstyrelsen presenterat avseende 2016 så börjar kurvorna gå åt rätt håll. Antalet väntande längre än 90 dagar för besök till specialistsjukvården sjunker. Vi ser nu en trend i att väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar minskar för första gången på flera år och sjukfrånvaron bland regionens anställda sjunker för varje månad.

Det är dock glädjande att Socialdemokraterna i regionen ställt sig bakom omställningen av vården som vi presenterade i våras och som grönblå samverkan avsatt en miljard för att genomföra. Där var alla partier ense om satsningen på den nära vården med bland annat mobila sjukvårdsteam.

Helen Eliasson gör ett nummer av att pengar samlas centralt. Är det hälso- och sjukvårdsstyrelsens centrala satsningar på akutsjukvård för bland annat kökortningar och psykiatrin som hon menar? Ska de kanske tas bort? Vilka följder ger det för akutvården och psykiatrin? Hur ska vi genomföra omställningen för nära vård? Hur ska vi finansiera framtidens informationsmiljö som vården så väl behöver?

Jag konstaterar att efter tre år med grönblå ledning är Västra Götalandsregionen ett av ytterst få landsting som har de ekonomiska resurserna att samtidigt modernisera vården och arbeta för en förbättring av tillgängligheten.

Johnny Magnusson (M), regionstyrelsens ordförande, Västra Götalandsregionen

Annons
Annons
Annons
Annons