Annons

Sjöfarten har inte pausat sitt klimatarbete

Svar till Jytte Guteland och ledarkrönikan ”Sjöfarten behöver minska utsläppen”, BT 18/11.
Replik • Publicerad 30 november 2020 • Uppdaterad 1 december 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Att prissätta utsläpp av växthusgaser från fartyg i Europa kan, om rätt utformat, förhoppningsvis leda till reduktioner. Vi bidrar mer än gärna med expertis på hur ett sådant system bör utformas, skriver Fredrik Larsson.
Att prissätta utsläpp av växthusgaser från fartyg i Europa kan, om rätt utformat, förhoppningsvis leda till reduktioner. Vi bidrar mer än gärna med expertis på hur ett sådant system bör utformas, skriver Fredrik Larsson.Foto: Drago Prvulovic / TT

Till skillnad från klimattoppmötet I Glasgow, COP 26, som ställdes in på grund av covid-19, fortskrider arbetet på IMO (FN:s sjöfartsorgan) och hos ansvarstagande rederier oförtröttligt med att minska sjöfartens klimatpåverkan. Mycket riktigt pågick ett ”klimattoppmöte” på IMO nyligen, och det skedde dessutom för första gången digitalt.

Att hålla digitalt möte med hundratals regeringsrepresentanter och experter från hela världen, och att kunna enas om ändringar och tillägg i internationellt bindande konventioner och regelverk, visar på styrka och är inte minst ett tecken på hur viktig frågan om sjöfartens utsläpp av växthusgaser är för IMO. Med andra ord, man inser allvaret, precis som Guteland efterlyser.

Annons

Förslaget som förhandlades under veckan kunde, precis som Guteland påstår, vara än mer långtgående. Svensk sjöfarts medlemmar har en vision om noll skadliga utsläpp till 2050 för den internationella sjöfarten, och Sverige och flera andra stater är inte helt tillfreds med innehållet i förslaget. Men om man i denna förhandling envist stått kvar med den svenska ambitionen skulle man riskera att mista hela stycket på grund av att ett antal stater anser att förslaget skulle hämma den globala världshandeln och att samhällen skulle påverkas alldeles för negativt.

”Svensk sjöfarts medlemmar har en vision om noll skadliga utsläpp till 2050 för den internationella sjöfarten.”

Att i det läget underminera förhandlingsklimatet genom att hota med regionala åtgärder kommer sannolikt minska aptiten för skarpare förslag hos dessa stater ytterligare. Vad som behövs är att istället hitta metoder och verktyg för att öka deras aptit.

Det bör i detta sammanhang noteras att förslaget ifråga är en del av ett större paket med syfte att minska den globala sjöfartens klimatpåverkan. Att innan mötet är slut sammanfatta att mötet blev misslyckat med det primära syftet att rättfärdiga ett europeiskt handelssystem med utsläppsrätter förefaller märkligt, särskilt eftersom EU-parlamentet redan i september bestämde sig för att man vill inkludera sjöfarten i EU:s handelssystem med utsläppsrätter, det vill säga innan förslaget ifråga ens existerade. Att detta kan ha förstört aptiten hos vissa stater redan innan mötet började kan inte uteslutas.

Att prissätta utsläpp av växthusgaser från fartyg i Europa kan, om rätt utformat, förhoppningsvis leda till reduktioner. Vi bidrar mer än gärna med expertis på hur ett sådant system bör utformas för att uppnå önskad effekt med minsta möjliga negativa konsekvenser på Sveriges konkurrenskraft givet Sveriges geografiska placering i EU:s utkant tillsammans med faktumet att 80–90 procent av Sveriges import/export transporteras med fartyg. Den stora frågan är dock om ett europeiskt handelssystem med utsläppsrätter för sjöfart kommer leda till reduktioner för resten av den globala handelsflottan. Det ställer vi oss tveksamma till.

Fredrik Larsson, miljö- och klimatansvarig på Föreningen svensk sjöfart

Annons
Annons
Annons
Annons