Annons

SD Borås – med okunnighet som strategi

SD måste bestämma sig, vill man sanera på Gösslösa eller ej, skriver Ulrik Nilsson.
Debatt • Publicerad 10 november 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Gässlösa avloppsreningsverk har varit i drift, till boråsarnas stora nytta, mellan 1934 och 2018. Under den tiden har Borås stad varit ansvarig för driften fram till 2011, då ansvaret övertogs av Borås energi och miljö. Staden har således ansvarat för driften under 76 av de 84 åren. Under framför allt 1950- och 1960-talet användes metoden att deponera avloppsslammet i så kallade laguner. I anslutning till Gässlösa finns tre sådana laguner, två mindre, av vilka den ena redan är sanerad, samt en stor.

Nu skall marken kring Gässlösa saneras, det finns mycket föroreningar i marken efter den verksamhet som bedrivits där och marken är tänkt att användas till en skolbyggnad. Vi vill knappast ha en skolbyggnad på förorenad mark (vi skulle inte få ha den där).

”Antingen så har man okunnighet som strategi eller så hoppas man att om man inte ser problemen så försvinner de.”
Annons

Vid det senaste kommunstyrelsemötet var frågan uppe till behandling, och vad kommunstyrelsen behövde besluta var i grunden två saker: hur fördelas ansvaret mellan Borås stad och Borås energi och miljö AB för de föroreningar som finns på Gässlösa. Som ovan beskrivits har staden drivit Gässlösa den tid lagunerna användes och mer är 90 procent av drifttiden för reningsverket. Ska marken inte saneras så kan den inte användas för vare sig skola eller för något annat.

Om Borås energi och miljö ska ta ansvaret, eller för den del som Borås energi och miljö har ansvaret, gäller vattenlagens krav på hur kostnaderna skall ta ut, vilket skulle leda till höga taxeökningar på en begränsad tid om hela ansvaret faller på Borås energi och miljö.

När det gäller kostnaderna så kommer arbetet att vara föremål för offentlig upphandling, vilket innebär att den som till bästa pris uppfyller kraven kommer att få jobbet. Man kan ha synpunkter på lagen om offentlig upphandling, men den gäller och skall följas.

All denna information har getts till såväl bolagets styrelse, där ledamöterna rimligen bör informera sina partier och åtnjuta partiernas förtroende, som Borås stad – och därmed borde mycket litet vara okänt. Trots detta ifrågasätter SD hela ärendet. Antingen så har man okunnighet som strategi eller så hoppas man att om man inte ser problemen så försvinner de.

SD måste bestämma sig, vill man sanera eller ej – vid nej blir det ingen skola. Hur fördelas ansvaret – staden eller vattenabonnenterna? När det beslutet är taget så följer processen de lagar som gäller. Vad var det då som var okänt? Var det att vi haft ett reningsverk på Gässlösa, var det att det kan behöva saneras, eller är det så att man inte känner till vilka lagar som gäller (det bör man rimligen kräva av den som skall bära ett ansvar) eller är det så att man tror att problemen försvinner om man blundar?

Ulrik Nilsson (M), förste vice ordförande i Borås energi och miljö AB

Annons
Annons
Annons
Annons