Annons

Sänkt skatt hjälper utsatta kvinnor

För kvinnor gäller inte otryggheten enbart ute på gatorna, utan även i det egna hemmet, skriver Lovisa Gustafsson.
Debatt • Publicerad 1 december 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Anders Wiklund/TT

Lag och ordning har under den senaste tiden varit en central politisk fråga i Sverige. Varje dag kan det läsas om nya förslag för att minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgarna. Medan grov kriminalitet är på alla politikers läppar glöms en stor del av våldet bort. Våld som är ständigt närvarande i många människors liv, bortom gängkriminalitet och skjutningar.

Sverige lyfts ofta upp som ett av världens mest jämställda länder, med stora förutsättningar för kvinnor och unik fördelning mellan könen. Trots det lever tusentals kvinnor i ständig rädsla för män. En rädsla för att bli slagen, förödmjukad eller våldtagen. En rädsla för att dina ägodelar ska förstöras eller att du inte ska ha ett boende att komma hem till. Majoriteten av mäns våld mot kvinnor sker dessutom i nära relation.

Annons

Brottsförebyggande rådet rapporterar att var femte kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld av män i en nära relation och varje år mördas 17 kvinnor av en man som hon har eller tidigare haft en relation till. Nu senast en 17-årig kvinna som misstänks ha mördats av sin pojkvän. Våldet, som både kan vara fysiskt eller psykiskt, kan drabba alla kvinnor i samhället, oavsett utbildningsnivå, inkomst eller bakgrund. Därmed blir frågan en nationell angelägenhet.

Tusentals kvinnor riskerar sitt liv och sin hälsa varje dag, men från det politiska hållet är det tyst med förslag på lösningar. För kvinnor gäller inte otryggheten enbart ute på gatorna, utan även i det egna hemmet, där man ska vara som tryggast. För att på riktigt öka tryggheten i Sverige måste krafttag tas mot mäns våld mot kvinnor.

”Vi måste därför stå enade emot moralpoliser och skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning.”

Många kvinnor som levt under psykiskt eller fysiskt våld får frågan varför de inte lämnade relationen. Förutom att risken för våld är som störst vid ett uppbrott befinner sig många kvinnor i en beroendesituation till sina förövare, vilket håller dem kvar. Mannen ansvarar ofta för den huvudsakliga försörjningen och för den gemensamma bostaden, vilket resulterar i att kvinnorna inte har de ekonomiska möjligheterna att lämna en man som utövar fysiskt eller psykiskt våld. Genom skattesänkningar till dem som tjänar allra minst skulle de ekonomiska möjligheterna öka för kvinnorna och resultera i att kvinnor har möjligheten att spara ihop till ett kapital för att lämna den osunda relationen.

2018 blev över 61 personer utsatta för någon typ av sexualbrott, varje dag. Och huvudsakligen var de drabbade kvinnor. Samtidigt vet vi att få av dessa brott klaras upp. För offrets upprättelse krävs det därför mer resurser och omorganisering hos polisen, så att varje förövare straffas. Därtill måste straffen för sexualbrott också höjas. Både för att offret ska slippa möta förövaren på gatan strax efter brottet, men också för att tydligt signalera att denna typ av brott inte hör hemma i vårt samhälle. Samtidigt är det känt att anmälningarna av sexualbrott döljer ett stort mörkertal. Inte minst är mörkertalet stort när det gäller sexualbrott i nära relationer. En förbättrad kompetens på området är således nödvändigt för att få fler att våga anmäla de brott de utsätts för.

Vårt samhälle måste alltid stå upp för att varje individ ska få leva sitt liv som man vill. Vi kan aldrig tillåta att män genom hot och våld styr kvinnorna i sin närhet. Vi måste därför stå enade emot moralpoliser och skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning. Samtidigt måste vi låta utbilda arbetsgivare om våld i nära relationer för att kunna stötta och underlätta för de kvinnorna som inte själva klarar av att ta sig ur relationen. För att stärka tryggheten i landet får vi inte glömma alla de som kämpar mot våldet varje dag. Ett våld som pågår bakom stängda dörrar och kanske inte alltid syns utåt. Vi måste prioritera att alla kvinnor ska känna sig trygga både ute på gatan och i det egna hemmet. Vi måste lyfta frågan om mäns våld mot kvinnor.

Lovisa Gustafsson, distriktsordförande, Muf Södra Älvsborg

Annons
Annons
Annons
Annons