Annons

Så blir Borås en tryggare stad

Med väktare på stan kan vi bättre förebygga och upptäcka otrygga situationer och avlasta polisen. På så vis kan vi skapa ett Borås där fler känner sig bekväma med att röra sig ute, anser M och KD.
Debatt • Publicerad 8 november 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Borås ska vara en trygg stad att leva i. Här ska ingen behöva se sig över axeln på vägen hem. De senaste åren har Borås gått i motsatt riktning, med mer av grövre, gängbaserad kriminalitet. Att skapa ett tryggare Borås är en av våra politiska huvudfrågor.

I Moderaternas och Kristdemokraternas alternativa budgetförslag har vi därför presenterat ett antal förslag och satsningar för att vända utvecklingen som går mot ökad otrygghet.

Annons

Vår kanske viktigaste satsning är kommunala trygghetsvakter. Med väktare på stan kan vi bättre förebygga och upptäcka otrygga situationer och avlasta polisen. På så vis kan vi skapa ett Borås där fler känner sig bekväma med att röra sig ute på fler platser under fler av dygnets timmar.

Att få bukt med klotter, nedskräpning och skadegörelse är en annan prioriterad fråga för Moderaterna och Kristdemokraterna. Forskningen är tydlig med att snygga och prydliga utemiljöer också är trygga utemiljöer.

”Medan styrande partier satsar på öppna väggar för graffiti, som bevisats öka förekomsten av olagligt klotter, satsar vi 1,5 miljoner extra på klotterbekämpning.”

När omgivningen upplevs som nedgången ges intrycket av det inte är någon som bryr sig. Gränserna för vad som upplevs som acceptabelt förflyttar sig, vilket öppnar för ännu mer av olika former av så kallat antisocialt beteende.

Medan styrande partier satsar på öppna väggar för graffiti, som bevisats öka förekomsten av olagligt klotter, satsar vi 1,5 miljoner extra på klotterbekämpning. Vi vill också verka för att ge trygghetsvakter rätt att bötfälla för nedskräpning och vi vill öka antalet papperskorgar runt om i staden.

För att bekämpa kriminalitet och brottslighet behövs också kameror på fler otrygga platser. Under de senaste åren har kommunen tillsammans med polisen äntligen kommit igång med arbetet för att få till kameraövervakning på Norrby, Hulta och Hässleholmen.

Det finns dock fler platser där kameror skulle kunna användas för att förebygga och bekämpa brottslighet. Det finns flera platser i centrum som upplevs som särskilt otrygga och där särskilt många brott begås.

I arbetet med att öka tryggheten får heller inte våra serviceorter glömmas bort. Alla boråsare ska ha rätt att känna sig trygga i sitt närområde, oavsett om du bor på Norrmalm eller i Viskafors. Därför behöver kommunen också se över vilka trygghetsinsatser, däribland kameraövervakning, som skulle vara aktuella för de delar som ligger utanför centralorten.

Vi har därför nyligen lämnat in en motion om att kommunen ska vara en mer aktiv part i det trygghetsarbete som i dag bedrivs av de olika ortsråden i kommunen.

Borås behöver öka tempot i arbetet för en tryggare stad. Trots det gapar de styrande partiernas (S, C, L, MP) budgetförslag tomt på både förslag och resurser på området. För oss har det varit naturligt att låta tryggheten stå i centrum för vårt budgetarbete. Vi önskar att styrande partier i Borås snart vaknar, så att vi kan få gehör för våra viktiga förslag.

Annette Carlson (M), kommunalråd i opposition

Niklas Arvidsson (KD), kommunalråd i opposition

Annons
Annons
Annons
Annons