Annons

Rökridåer från brända pengar

Replik. Svar till Öfab:s styrelse genom VD Tommy Stensson, BT 19/5.
Debatt • Publicerad 21 juli 2014

Slutsatsen är glasklar – inte en enda av mina sex frågor har besvarats. En av frågorna berör man i sitt svar men det visar sig att frågan misstolkats till att gälla annat.

Med tillfredsställelse konstaterar jag att alla är överens om att Öfab minskat sina bokförda kostnader genom att minska bolagets avskrivningar, ett bokföringstrick, med syftet att visa ett bättre resultat. När man läser Öfab:s senaste årsbokslut framgår att verkligt resultatet efter hänsyn till ”bokföringstricken” är 95 860 kronor sämre jämfört med året innan. Hur man räknat fram en resultatförbättring på ”nästan 100 000 kronor” går inte att verifiera med den informationen som finns i bolagets senaste årsredovisning.

Annons

Den väsentliga skillnaden i Öfab mot normalfallet i andra bolag är att Öfab:s styrelse i sin helhet består av kunder i bolaget. Inga neutrala experter. Detta rubbar balansen mellan kundernas intressen och bolagets intresse. En annan avvikelse i Öfab mot andra privata bolag är att bolagets existens helt är beroende av skattebetalarnas insatser i form av kommunal borgen som också ger bolaget lägre räntor.

Styrelsen har skyldighet att tillvarata företagets intressen där ordföranden leder och bestämmer över styrelsens arbete och planering. Eva Johanssons roll som ordförande i styrelsen för Öfab gör då att hon också aktivt medverkat till debattinlägget den 19 maj. Utan hennes medverkan har inlägget inte varit möjligt.

Debatten är kommunalpolitiskt principiell gällande kommunalrådets roller och kompetens. Det hade varit bättre om Eva Johansson svarat i eget namn.

Företaget skriver i sin senaste årsredovisning ”en särskild handlingsplan” med sikte på 2016. Det är sannolikt detta som i inlägget nu benämns ”gedigen plan.” Vi skattebetalare får hoppas att företaget kan betala dessa utgifter utan kommunens medverkan.

Öfab:s styrelse (och ordföranden) säger att jag ”falskeligen och i svartmålande ordalag hävdat att kommunens bolag krävt kompensation för bristande värmeleveranser från Öfab?”

Lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige har granskat SVENBO:s och Svenljunga Verksamhetslokaler AB:s bokslut för 2012. Revisorernas rapport har lämnats till bolagen och finns i aktuella årsredovisningar samt läses upp på bolagens årsstämma då styrelsen, VD och representanter för ägarna finns samlade. Här följer ett citat hämtat från aktuella granskningsrapporter som också är identiskt formulerade för SVENBO och Svenljunga Verksamhetslokaler AB:

”Under året har bolaget haft upprepade problem (liksom tidigare år) med leverans av fjärrvärme till de anslutna fastigheterna i Överlida. Bolaget har i skrivelse ’Klagomål samt krav på kompensation och åtgärdsplan’ daterad 2013-01-08 formulerat sina förväntningar på Överlida Fjärrvärme AB”

Om VD och styrelsen i Öfab samt VD i SVENBO, Hans–Erik Olofsson inte känner till dessa handlingar så är det anmärkningsvärt och tyder på brister i bolagens styrning och administration. Det är oroväckande om viktiga dokument kommer bort, särskilt då med tanke på att kommuninnevånarna har lagfäst rätt, att ta del av offentliga handlingar.

Sedan den 19 maj har jag upprepade gånger och på flera sätt, förgäves, försökt få kontakt med Hans-Erik Olofsson för bekräftelse. Kanske saken är för känslig med tanke på formella relationer och gemensamma intressen.

Benneth Lönnberg (M) kandidat till kommunfullmäktige i Svenljunga

Har du någon åsikt om Öfabs affärer? Diskutera på bt.se/debatt

kandidat till kommunfullmäktige i Svenljunga

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons