Annons

Regeringen struntar i drabbade småföretag

Svar till Fredrik Olovsson (S), Ann-Christin Ahlberg (S) och Klas Redin (S), BT 27/7.
Slutreplik • Publicerad 5 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Det måste bli möjligt att få a-kassa på deltid. I dag måste man lägga sin firma helt vilande för att kunna få a-kassa, det är ett slöseri med företagsamhet, påpekar skribenterna.
Det måste bli möjligt att få a-kassa på deltid. I dag måste man lägga sin firma helt vilande för att kunna få a-kassa, det är ett slöseri med företagsamhet, påpekar skribenterna.Foto: Henrik Montgomery/TT

Det är korrekt att Moderaterna och regeringen varit eniga om en hel del av de förslag som behandlats i finansutskottet för att hantera den ekonomiska krisen till följd av coronapandemin.

Vi är också nöjda med att regeringen lyssnat och tagit till sig ett antal moderata förslag som nu är en del av krispolitiken. Den samlade krispolitiken har förhoppningsvis gjort att den ekonomiska krisen slagit något mindre hårt mot den svenska samhällsekonomin än vad annars skulle ha blivit fallet.

Annons

Det är däremot vilseledande att antyda att det skulle ha rått total enighet om allt. Vi anser att det finns brister i delar av regeringens politik. Och på några områden har regeringen inte lyssnat alls.

Ett exempel är att man inte ville lösa problemen för paketresebranschen, vilket gör att många företag nu går i konkurs, samtidigt som konsumenterna har svårt att få tillbaka pengar för inställda resor.

”Det är anmärkningsvärt att regeringen går på semester och struntar i de små företagen som lider.”

Ett annat exempel är att man helt struntat i alla de många småföretagare som driver enskild firma. Redan före midsommar gav riksdagen i uppdrag till regeringen att ta fram förslag till krisstöd även för dessa företagare. Vi har ställt flera skriftliga frågor till ansvariga ministrar, men bara fått svävande svar att ”frågan bereds i regeringskansliet”.

Sanningen verkar vara att regeringen har tagit semester och njuter av sommaren, samtidigt som många enskilda näringsidkare går med en klump i magen och med ett hot om förestående konkurs i höst. För en näringsidkare med enskild firma innebär detta personlig konkurs.

Moderaterna har två konkreta förslag för hur även småföretagare med enskilda firmor ska kunna få stöd under krisen.

För det första bör omsättningsstödet även täcka lönen i enskilda firmor. I dag får man inte stöd för det, trots att lönen ofta är den största kostnaden för enskilda firmor.

För det andra bör tillfälliga ändringar göras i reglerna för småföretagare som är medlemmar i a-kassa. Det måste bli möjligt att få a-kassa på deltid. I dag måste man lägga sin firma helt vilande för att kunna få a-kassa, det är ett slöseri med företagsamhet. Vi vill att man ska kunna driva enskild firma på deltid och få a-kassa för att täcka upp resten under krisen.

Det är anmärkningsvärt att regeringen går på semester och struntar i de små företagen som lider av den ekonomiska krisen. Om inte regeringen agerar i närtid kommer moderaterna försöka driva igenom krisåtgärder i riksdagen istället för att vänta på en saktfärdig regering. Vid behov får finansutskottet och riksdagen kallas in för att hantera detta.

Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson

Jan Ericson (M), riksdagsledamot, finansutskottet och EU-nämnden

Annons

Cecilie Tenfjord-Toftby (M), riksdagsledamot, civilutskottet

Annons
Annons
Annons
Annons