Populismen ger näring åt kvinnohatet

Nationalism, populism och kvinnohat går hand i hand, menar skribenterna.
Debatt • Publicerad 8 mars 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: 20520

Enligt en ny studie från Världsbanken är Sverige ett av sex länder i världen som anses jämställt på arbetsmarknaden. Det är bara ett exempel. Det är svårt att tänka sig att svenska kvinnor skulle acceptera större lönegap, ökade svårigheter att engagera sig politiskt, eller inskränkt aborträtt – ett samhälle där kvinnan främst ses som maka eller mamma och där männen sätter normen för vad som är kvinnans plats i samhället.

I Polen och Ungern tar politikerna obekymrat steg i den riktningen. Systematiskt arbetar de för styrelsesätt som inte längre kan beskrivas som fullödiga demokratier. Och det är kvinnorna som betalar priset.

”En stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter.”

Nationalism, populism och kvinnohat går hand i hand. Där nationalismen växer, växer också våldsamma konfrontationer, etnisk diskriminering, homofobi och öppen fientlighet mot kvinnor. Och det är just inskränkningar av kvinnors rättigheter som förenar Europas annars ganska splittrade nationalistiska rörelser. Feminismen och det som hotar den heterosexuella kärnfamiljen anses splittra nationen. Feminismen och i nästa steg jämställdheten utmålas som ett hot.

Även i Sverige finns dessa krafter. Det enkla svaret på hotet blir att återvända till traditionerna och den stabila kärnfamiljen med mamma, pappa, barn. Sverigedemokraterna utgår från just en sådan berättelse. Vilka som utgör hotet skiftar hela tiden, men de fiskar i grumliga vatten för att ställa grupper mot varandra och skapa oro och motsättningar.

Sverigedemokraterna är hittills det enda partiet i riksdagen som vill skärpa abortlagstiftningen, införa en samvetsklausul för vårdpersonal som vill slippa utföra aborter, återuppliva sambeskattningen – en erkänd kvinnofälla som avskaffades redan 1971 – och införa ett vårdnadsbidrag som enligt många studier leder till att fler kvinnor stannar hemma. Det SD kallar en ”frihetsreform” gjorde förr att kvinnor fick be maken om hushållspengar.

Socialdemopkraterna vill stärka skyddet mot trakasserier, att jämställdhetsarbetet i skolan ska bedrivas kontinuerligt, att heltid ska vara norm på hela arbetsmarknaden och stoppa allmän visstid och hyvling. Vi vill också höja bidragen till kvinnojourerna.

Den svenska jämställdheten är mödosamt förvärvad under det senaste århundradet tack vare kvinnorörelsens hårda arbete, oftast i motvind. En stark feministisk rörelse är den enskilt viktigaste faktorn för att stärka kvinnors rättigheter. Vi kommer att bekämpa de fascistiska och nationalistiska krafterna var helst de dyker upp. I Världen, i Europa och i Sverige.

Ann-Christin Ahlberg (S)

Petter Löberg (S)

riksdagsledamöter från Borås