Annons

Ogenomtänkt genomfart missar miljömål i Borås

Har vi inte lärt oss något av den tunga trafiken som går genom centrala Borås? Förslaget att göra Campinggatan vid Erikslund till genomfartsled står i bjärt kontrast till kommunens miljömål, menar Anders Flyckt.
Debatt • Publicerad 14 mars 2011
Foto: 

Jag blir bekymrad när jag hör förslaget att göra Campinggatan till en genomfartsled för tung trafik och farligt gods. Att man för 50 år sedan tänkte annorlunda och exempelvis drog en motorväg och andra genomfartsleder mitt genom Borås är kanske förståeligt med tanke på den tidens kunskap.

Konsekvenserna av sådana beslut får vi sedan leva med i många år. Att man år 2011 funderar på att öka trafiken i lugna bostadsområden är inte bra. Området kring Campinggatan är idag mycket lugnt och fridfullt, utan trafik och buller, mycket tack vare att Campinggatan är en liten återvändsgata. Området är också förhållandevis tryggt och säkert för de hundratals barn som korsar den dagligen till och från skola och dagis. I området finns förutom bostadsområden två skolor, dagis, lekplatser och en camping.

Annons

Buller är ett stort miljöproblem idag. Det finns ett tydligt samband mellan buller och ökad risk för högt blodtryck och hjärtinfarkt. Nyligen publicerades en dansk studie som visar ett samband mellan buller och stroke. Socialstyrelsen uppskattar att 800 000 personer störs av trafikbuller. Totalt räknar Socialstyrelsen med att var tredje svensk utsätts för ohälsosamma bullernivåer som ökar risken för sjukdomar som stroke och hjärtinfarkt.

Har man missat alla artiklar och rapporter som visar hur skadligt det är med föroreningar och partikelutsläpp från trafik? Cancer, hjärtinfarkt olika luftvägssjukdomar för att nämna några. Barn är särskilt utsatta. I Socialstyrelsens rapport ”Partiklar i inomhusmiljön – en litteraturgenomgång” slår man fast att det finns en påtaglig hälsopåverkan av partiklar och att det från hälsosynpunkt är viktigt att minimera partikelhalterna såväl inomhus som utomhus.

Det är ansvarslöst, upprörande och mot bättre vetande att, med den kunskap som finns idag, föreslå att dra in tung trafik i ett lugnt och tryggt område. Att utsätta människor, framförallt barn, för alla dessa skadliga verkningar som man vet trafik orsakar. Hur har man tänkt när det gäller campingen? Det talas ofta om att förbättra vår stads image och hur viktigt det är att locka hit besökare. Hur smart är det då att förlägga en tungt trafikerad genomfartsled rakt genom eller bredvid en camping? Sannolikt kommer klassificeringen påverkas negativt.

Borås stad skriver att kommunens miljömål är att ”Luften ska vara så ren så att den inte skadar människor, djur eller växter.”, ”Luftföroreningar är skadliga för hälsan och orsakar 300–1 000 cancerfall per år i Sverige. Borås får mycket luftföroreningar från övriga Europa, men det mesta av föroreningarna orsakar vi själva. Trafiken är den dominerande källan till luftföroreningar i kommunen.”

Man skriver vidare: ”Innemiljön i våra bostäder, skolor och andra lokaler har stor betydelse för hur vi mår och för vårt välbefinnande. Det är därför viktigt att vi ha en bra luftkvalitet inomhus och att vi slipper störande ljud och lukter. Det kan tyckas självklart att man inte ska behöva bli sjuk eller få symtom till följd av brister i innemiljön. Ändå drabbas många människor av hälsoproblem på grund av dålig innemiljö. Särskilt utsatta är känsliga grupper som allergiker, barn och äldre.”

Mål för alla boråsare 2010: ”Antalet bullerstörda av trafik har minskat till max 10 000 personer.” ”Barnen har en bra inomhusmiljö på sin skola/förskola/fritidshem.”

Mål för alla boråsare 2015: ”Antalet bullerstörda av trafik har minskat till max 5 000 personer.” Man skriver vidare att en ”Hörnpelare i Borås stads verksamheter är försiktighetsprincipen. Vi arbetar för att förebygga eller minska risker för skador på hälsan eller miljön. Ibland avstår vi en handling som medför en risk för skada på miljön.”

I en artikel i BT den 23 februari sägs det att Borås ska bli ännu bättre på folkhälsa. Politikerna i kommunstyrelsen har beslutat att säga ja till ett erbjudande och ansöker nu om medlemskap i nätverket Healthy Cities som startades av WHO 1986. Vackra ord, bra formulerade mål, ingen kan säga något annat, men när skall man praktiskt börja arbeta enligt uppsatta mål och visioner?

Som jag nämnde inledningsvis fattade man en gång besluten att dra genomfartsleder mitt genom Borås. Dessa beslut har vi fått leva med under lång tid. Det var ingen uppmuntrande läsning i debattartikeln ”Hur mycket miljöpåverkan i centrum ska boråsarna tåla?” som publicerades i BT den 25 februari och i vilken Björn Wahllöf räknade den tunga trafiken i 17 timmar. Resultatet är nedslående.

Jag har fullt förståelse för att trafiksituationen i och runt Knallelandsområdet måste lösas. Med all den kunskap vi har idag bör man istället söka helhetslösningar, förslag som håller i framtiden där man drar trafiken runt och utanför bostadsområden för att undvika att människor exponeras för trafikens skadliga verkningar.

Anders Flyckt

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons