GDPR Illustration

Ta del av våra användarvillkor

Med dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) har vi uppdaterat våra användarvillkor så att det framgår vilka uppgifter vi samlar in från dig – och vad vi använder dem till. När du besöker våra webbplatser och appar samlar vi in uppgifter från dig för att förbättra din användarupplevelse. Det inkluderar även vilka annonser vi visar för dig.

Ny vattenlag riskerar Sveriges textilindustri

Näringsliv • Publicerad 6 oktober 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Sedan början av 1970-talet har Teko tillsammans med våra medlemsföretag i den svenska textilindustrin arbetat aktivt med miljö- och energifrågor – ofta i nära samarbete med myndigheter. Detta arbete har lett till att vi varit tidiga med att fasa ut många farliga kemikalier, lyckats sänka energi- och vattenförbrukningen i våra produktionsprocesser och arbetat framgångsrikt med avloppsfrågor och textilt produktionsspill. Detta arbete fortsätter och ligger högt upp på agendan för Teko, vilket glädjande nog har bidragit till att vi på senare år sett en återhämtning av vår industri.

Nu finns ett lagförslag om användning av vatten som riskerar hela den livskraftiga och hållbara textilproduktion som finns i Sverige. Förslaget skulle innebära att tusentals svenska jobb hotas och att textilproduktionen flyttas till den internationella marknaden där miljökraven många gånger är betydligt lägre och mer oklara. Och inte bara textilbranschen hotas.

I miljö- och energidepartementets förslag införs en stoppregel som medger att alla verksamheter som påverkar vatten kan stoppas, till exempel bostadsbyggande, avloppsrening, infrastruktur, förnybar energi och industriell utveckling, även om de inte medför någon ökad miljöbelastning.

I förslaget föreslås också en huvudregel som innebär att hela verksamheten ska prövas vid en ändring av densamma istället för att pröva delen som berörs, vilket skulle hämma textilindustrins utvecklingsmöjligheter.

Bakgrunden till de föreslagna ändringarna är att EU kommissionen har riktat skarp kritik mot Sveriges sätt att genomföra det så kallade ramdirektivet för vatten. I energiöverenskommelsen mellan regeringen och delar av oppositionen är man i breda ordalag överens om att Sverige ska leva upp till EU-rätten. Detta är en självklarhet men det aktuella förslaget är synnerligen olyckligt för vår industri, och många andra industrier.

Miljö- och energidepartementet har valt att diskutera lagändringar endast utifrån ett vattenkraftsperspektiv och särskilt hur den storskaliga vattenkraften ska kunna värnas. Konsekvenser för andra verksamheter tycks man ha varit mindre intresserad av. För textilindustrin, som använder vatten som ofta går vidare till kommunala avloppsreningsverk, blir problemen dubbla. Företagen träffas direkt av vissa regler, men även indirekt genom att också de kommunala avloppsreningsverken får problem med det nya lagförslaget.

Det går att möta både EU:s krav och samtidigt uppfylla energi-överenskommelsen genom smärre förändringar i lagförslaget. Tillsammans kan vi bidra med konstruktiva förslag och föra dialog med alla intresserade samt höja kvaliteten i våra vatten.

Vår vision är en textilbransch som är innovativ och hållbar med stora möjligheter till affärsutveckling och där onödig användning av vatten, energi och kemikalier undviks, goda arbetsförhållanden föreligger, samt mängden textilavfall minimeras. Denna vision borde delas av våra lagstiftare. Det är först när man lyckas kombinera hållbarhet med ekonomiska incitament som textilbranschen liksom andra industrier och samhället i stort verkligen kan utvecklas.

Cecilia Tall, generalsekreterare Teko, Sverige textil- och modeföretag

Anne Ludvigsson, styrelseordförande Teko, Sveriges textil- och modeföretag