Annons

Myggan världens farligaste djur – så bör svenska resenärer tänka

Sjukdomar • Publicerad 11 december 2017
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Under de kommande jul - och nyårsveckorna reser 500 000 svenskar på semester till Asien. Thailand fortsätter att öka, även Filippinerna och Vietnam är populära resmål.

Världshälsoorganisationen, WHO, har stort fokus på myggburen smitta i Asien. Myggorna sprider svåra sjukdomar och blir allt mer resistenta mot bekämpningsmedel. Myggan sprider sig även geografiskt såväl norr- och västerut, orsaken tros vara klimatrelaterad.

Annons

Även om risken för allvarlig virussmitta är relativt liten, en på 400 000 för skandinaviska resenärer när det gäller japansk encefalit, så är den inte vare sig mindre eller större än för andra sjukdomar som vi rutinmässigt vaccinerar oss mot vid resa till Asien. Exempelvis hepatit B, där det är lika låg risk om man inte tillhör en riskgrupp. Vår roll som vaccinatörer är att ge information och en rekommendation till resenären – men det är den enskilde som får bedöma riskerna och själv ska ta beslutet.

Japansk encefalit är en hjärninflammation som orsakas av ett myggburet virus som finns framför allt i Asien, det finns ingen behandling av sjukdomen, utan vaccination, myggnät och myggmedel är det som gäller. Enligt de svenska rekommendationerna för vaccination mot japansk encefalit är utbrott av epidemier något som inte är helt enkelt att förutse, eftersom kännedom om epidemien oftast kommer när den pågått ett tag.

En av 25 vuxna som infekteras får allvarliga symtom som förvirring, neurologiska symtom, krampanfall och koma. Av dem som får allvarliga symtom avlider var tredje. Av de övriga drabbas 50 procent av allvarliga neurologiska följdtillstånd, resterande andel blir mer eller mindre återhämtade. Viruset sprids inte mellan människor.

WHO beräknar cirka 68 000 fall av japansk encefalit varje år i Asien, men sjukdomen är underskattad. Japansk encefalit förekommer i 24 länder, av dessa har drygt hälften infört allmän barnvaccination mot sjukdomen. Att länderna har barnvaccinationsprogrammen är ett starkt argument för vaccinering, och ger också en skev fel bild av sjukdomsspridning eftersom vaccinationen skyddar stora delar av den inhemska befolkningen.

Lars Rombo, f.d. professor i infektionssjukdomar och resemedicin Karolinska institutet, ansvarig för Reserådet och rådgivning på Vårdguiden 1177 rörande resevacciner

Annons
Annons
Annons
Annons