Annons

Moderaterna: Förändring av vårdyrket tar tid

Svar till Janette Olsson (S), Jenni Moverare (S) och Anna Skarsjö (S), BT 8/4.
Replik • Publicerad 14 april 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Vi i personalutskottet är mycket måna om att satsa på undersköterskornas kompetensutveckling och fortbildning, skriver Linn Brandström (M) och Dan Åberg (M).
Vi i personalutskottet är mycket måna om att satsa på undersköterskornas kompetensutveckling och fortbildning, skriver Linn Brandström (M) och Dan Åberg (M).Foto: LEIF R JANSSON / TT

Redan i dag har sjukvården svårt att locka och behålla medarbetare med rätt kompetens och många medarbetare vittnar om en stressig arbetsmiljö. En växande befolkning, stora pensionsavgångar och omställningen inom sjukvården, kommer innebära än större kompetens- och rekryteringsbehov. Det kräver dels förändrade arbetssätt men också uppgiftsväxling så att rätt kompetens kan användas på bästa sätt. I detta har såväl undersköterskor, som vårdbiträden och servicemedarbetare en viktig roll att fylla för att avlasta sjuksköterskornas arbetsuppgifter.

Vi instämmer därför med Janette Olsson (S), oppositions- regionråd och vice ordförande för personalutskottet som tillsammans med två andra partikamrater skriver om vikten av att höja statusen för undersköterskorna i sjukvården.

Annons

Undersköterskorna fyller en mycket riktig funktion inte minst genom att avlasta sjuksköterskorna arbetsuppgifter som inte kräver en sjuksköterskas kompetens. Därför är vi i personalutskottet också mycket måna om att satsa på undersköterskornas kompetensutveckling och fortbildning.

Samtidigt behöver roller och ansvar mellan olika yrkeskategorier tydliggöras. Och ett sådant arbete har också påbörjats. Servicenämnden har redan tagit fram ett förslag till regionala riktlinjer med vilka arbetsuppgifter som bör utföras av vård- respektive servicepersonal i Västra Götalandsregionen. Detta som stöd i det fortsatta arbetet med att uppgiftsväxla vårdnära servicetjänster, och frigöra resurser till vård.

”Undersköterskorna fyller en mycket riktig funktion inte minst genom att avlasta sjuksköterskorna arbetsuppgifter som inte kräver en sjuksköterskas kompetens.”

Däremot är vi inte helt säkra på att det ska göras genom att, över en natt, ställa krav på att vårdbiträden ska genomgå en utbildning om 800 studiepoäng. Skribenterna hävdar i sin debattartikel att det enligt Statistiska centralbyrån beräknas komma att saknas 161 000 undersköterskor till år 2035 och att det därtill behövs såväl fler sjuksköterskor som läkare. Att då som Socialdemokraterna lägga förlag på att höja trösklarna för vård- biträden att arbeta i sjukvården och stänga dörrarna för tänkbara medarbetare, ställer vi oss ytterst tveksamma till. Men låt oss tillsammans titta på hur vi bäst bemannar sjukvården och utbildar våra medarbetare i Västra Götalandsregionen till gagn för medarbetare eller patienter.

Linn Brandström (M), regionråd och ordförande för personalutskottet

Dan Åberg (M), ordförande servicenämnden

Annons
Annons
Annons
Annons