Annons

Luddigt om framtidens vård

Det förslag om framtidens hälso- och sjukvård som S, V och MP presenterat i Västra Götaland innehåller inga tydliga prioriteringar inom sjukvården och säger heller inget om tidigare utställda löften om till exempel de små sjukhusen, vilket gör hela frågan dubbelt olycklig, skriver Kristina Jonäng och Cecilia Andersson.
Debatt • Publicerad 4 september 2012

Det finns oerhörda förväntningar på vården inför framtiden. Patienter vill ha valfrihet och frågar sig säkerligen exempelvis när specialistsjukvården kan komma att omfattas. Trycket på vårdapparaten ökar hela tiden. Ska de allra äldsta som blir alltfler och i behov av alltmer vård kunna garanteras en gott omhändertagande i framtiden krävs att politiken redan nu vågar styra resurser till de mest vårdbehövande.

När domen nu fallit mot massmördaren i vårt västra grannland pekar myndigheter på att Sverige saknar kapacitet i vården att ta emot svårt skottskadade personer om något liknande skulle hända här. Nya resurser till spetssjukvård gör sig inte själva, de måste frigöras genom effektivisering i vardagssjukvården. Samtidigt finns det rättmätiga krav att vården ska vara spridd och tillgänglig i hela Västra Götaland genom att till exempel ta tillvara de små sjukhusen. Men S, V och MP har varken presenterat en övergripande behovsprioritering eller pekat på specifika behov för närsjukvården, vilket gör frågan dubbelt olyckligt.

Annons

Varför ska Västra Götalandsregionen överhuvudtaget anta en plan för framtidens sjukvård om den inte innehåller politiska prioriteringar när det gäller vare sig den ena eller det andra? Centerpartiet anser att de ambitiösa målen i Framtidens sjukvård måste kompletteras med en konkret handlingsplan för att den ska vara trovärdig. Dessutom behövs skarpare fokus på patienten och vården som servicesektor. 

Patientperspektivet ska bli tydligare så att vårdens organisation kretsar kring patienter och anhöriga inom alla områden. Ersättningarna ska följa patienten och ge incitament för en sammanhållen och patientfokuserad vård. Vårdval inom delar av specialistsjukvården är den bästa vägen för en mer patientfokuserad vård.

Valfrihet och kvalitet ska vara fokus genom hela vårdkedjan. Varje människa har unika behov och ska få vård så nära sin vardag som möjligt, helst i hemmet.

För att tillmötesgå människors önskan om valfrihet föreslår Centerpartiet att lokalsjukhusen ska användas för att ge ökad närhet till specialistsjukvård. I förslaget till beslut om framtidens sjukvård finns förslag om nivåstrukturering av lokalsjukhusen. Syftet är vällovligt men när detta ska omsättas till att inordna regionens sjukhus i de olika nivåerna är beskeden luddiga.

Förutsättningarna på området och även tradition gör att varje sjukhus måste utvecklas efter sina egna förutsättningar då behovet hos invånarna liksom sjukvårdens infrastruktur ser olika ut i olika delar av regionen. Förslag saknas också som utvecklar sjukhusen.

Centerpartiet anser till exempel att sjukhuslokalerna måste öppnas för nya aktörer. Lokalsjukhusen behöver inte vara starkt kopplade till de stora sjukhusen. Vi välkomnar fler privata aktörer i regionens sjukhuslokaler. Centerpartiet anser att vissa sjukhus kan göras till gallerior för vård och vårdnära verksamhet. 

I förslaget till beslut om framtidens sjukvård finns flera mål för akutvård och akutflöden. Men det saknas förslag om ambulanssjukvården så att människor kan känna trygghet och få bästa vård i rätt skede och på rätt plats oavsett var i regionen de bor. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet är tydligt i Västra Götalandsregionen men det saknas tillräckliga incitament för att göra det arbetet till en prioriterad uppgift i vården. Utan incitament för förebyggande insatser uteblir resultaten.

De långsiktiga målen för Framtidens sjukvård bör kompletteras med beslut där den politiska ledningen tar sig an vårdens dagsaktuella frågor i Västra Götaland. I annat fall blir målen bara tomma ord.

Kristina Jonäng (C)

ledamot av regionstyrelsen

Annons

Cecilia Andersson (C)

hälso- och sjukvårdsutskottet

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons