Annons

Kristdemokraterna fortsätter att prioritera psykiatrin

Vad som står klart är att psykiatrin kommer att vara en prioriterad fråga för oss kristdemokrater även under kommande mandatperiod, skriver Monica Selin och Valéria Kant.
politik • Publicerad 8 juli 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: isabell Höjman/TT

När Grönblå Samverkan tog över ledningen av regionen hösten 2014 blev det äntligen möjligt för oss kristdemokrater att tillsammans med övriga fyra partier börja förverkliga våra ambitioner inom psykiatrin.

Den tidigare socialdemokratiskt styrda ledningen hade länge försummat psykiatrin. Därför såg vi till att prioritera området från dag ett. En särskild psykiatriberedning skapades och redan i de inledande budgetdiskussionerna beslutades att Grönblå Samverkan, utöver sedvanliga uppräkningar, skulle satsa 250 miljoner kronor under mandatperioden. Så har också skett.

Annons

Utifrån denna satsning har åtgärder kunnat vidtas på bred front. Tillgängligheten till neuropsykiatrisk utredning och behandling har förbättrats avsevärt och fler vårdsökande hjälps idag än någonsin tidigare.

Till detta kan läggas satsningar på specialiserad psykiatri för personer som lider av självskadebeteende, stress, ätstörningar, trauma, tvångssyndrom, könsdysfori och missbruk med mera. Senast i raden av satsningar är en regional mottagning för spelberoende som kommer att öppnas efter sommaren.

Problem återstår dock att lösa. Vi är till exempel inte nöjda med att vi fortfarande har alltför långa köer till barn- och ungdomspsykiatrin. Betydligt fler får vård än tidigare men antalet sökande har under de senaste åren ökat drastiskt.

Rekryteringsfrågan kräver också uppmärksamhet då det inom flera yrken är svårt att få tag i utbildad arbetskraft. Det innebär att en del av de extra anslagen fått användas till internutbildning av nyanställda.

För att ännu bättre kunna öka tillgängligheten inom såväl barn- som vuxenpsykiatrin krävs att kompetensen på samtliga vårdcentraler förstärks. Utbildningsinsatser pågår. När de är fullt genomförda kan de frigöra resurser inom specialpsykiatrin. Elva vårdcentraler har i dag dessutom ett särskilt tilläggsuppdrag och utför redan nu ett utmärkt arbete med att behandla målgrupperna. Dessa elva behöver framöver bli fler.

Mer resurser till befintliga verksamheter har gett resultat men psykiatrin drar också nytta av nya arbetsmetoder. De extra medlen har gjort att olika projekt har kunnat påbörjas. Så kallad IKBT är ett sådant exempel där personer som lider av psykisk ohälsa får ta del av en internetbaserad psykologisk behandling. Resultaten är goda. Flera vårdcentraler kommer under 2018 att implementera den internetbaserade tjänsten.

Ovanstående visar att de extra medel som tillskjutits gett resultat. Men enbart pengar hade inte räckt. Det krävdes dessutom en uttalad politisk vilja att faktiskt åstadkomma förändring och kunna hjälpa fler.

Vi är glada för de resultat som uppnåtts men samtidigt ödmjuka för de utmaningar som vi måste hantera framöver. Vad som står klart är att psykiatrin kommer att vara en prioriterad fråga för oss kristdemokrater även under kommande mandatperiod.

Monica Selin (KD), regionråd och ordförande i psykiatriberedningen

Valéria Kant (KD), regionpolitiker

Annons
Annons
Annons
Annons