Annons

Kommunerna på pallplats – trots att de motarbetas

Är sophanteringen ett nödvändigt ont?
Debatt • Publicerad 14 maj 2008
Tänk att vårt avfall är så attraktivt att man slåss om det ända upp i Regeringsrätten.
Tänk att vårt avfall är så attraktivt att man slåss om det ända upp i Regeringsrätten.Foto: Scanpix

Eller kan det till och med ge något gott? Ur våra hushållssopor återvinner vi material och vi återvinner värme, el och biogas, som kan ersätta kol och olja – sophantering kan ge något gott tillbaka.

Svenska regeringen lyfter ofta fram svensk avfallshantering som ett föredöme och visar på hur bra vi är på materialåtervinning, biogasanvändning och på att tillvarata energi från avfall. Sverige är världsledande när det gäller att ta hand om och återvinna sopor. Avfall Sverige, kommunerna och kommunbolagen verkar för att uppfylla samhällets miljömål och utvecklar avfallshanteringen kontinuerligt. Återvinningsindustrierna, som bland annat representerar stora transportföretag som Sita och Ragnsells, bedriver sedan flera år en kampanj som utmålar kommuner som bakåtsträvare – när det i verkligheten är precis tvärtom.

Annons

Avfallshanteringens utveckling är ingen slump, utan frukten av ett långsiktigt och tålmodigt arbete, inte minst av kommunerna och deras bolag. Det har krävts risktagande för att utveckla ny teknik och mod att våga göra stora, men nödvändiga, infrastrukturinvesteringar.

Det har gett invånarna en god service och ökat återvinningen. För att åstadkomma detta, krävs samarbete inom och mellan kommuner.

Kommunerna har ett lagstadgat uppdrag att hantera hushållsavfallet. Med denna skyldighet och kommunernas självbestämmande borde rimligen följa en frihet att få organisera avfallshanteringen som man själv önskar, utifrån olika lokala och regionala förutsättningar.

Nyligen offentliggjordes en dom i Regeringsrätten som försvårar samverkan mellan kommuner. Samverkan är nödvändigt för många kommuner som inte är tillräckligt stora för att ensamma kunna möta de krav som ställs på en ständigt förbättrad avfallshantering. Genom samverkan kan kommunerna utföra sina lagstadgade uppdrag.

Regeringen bör ta initiativ till att ändra lagstiftningen, annars försvåras denna samverkan. Regering hänvisar i alla andra sammanhang till EU:s regler. Det vore naturligt att göra det också i detta fall. Regeringsrättens dom kan ses som en uppmaning till Sverige att införa samma regler som i alla andra EU-länder när det gäller s.k. kommunnära företag.

De som ligger bakom anmälan till Regeringsrätten och också kräver förändring av kommunernas ansvarsområde, är privata sopföretag. Det är framför allt de stora nationella och multinationella företagen, som själva agerar på en oligopol marknad. Varför satsar de så mycket på att kritisera kommunernas verksamhet, i stället för att riktar in sina krafter på en helt fri marknad, nämligen näringslivets avfall?

Där finns stora möjligheter att öka återvinningen. Varje år produceras ca 4,5 miljoner ton hushållsavfall, jämfört med 120 miljoner ton industriavfall. En jättemarknad för privata sopföretag!

Sverige placerar sig vid internationella jämförelser på pallplats inom avfallshantering. Svenska sopor blir till nyttigheter som kan ersätta jungfruligt material och fossila bränslen.

Det är vi stolta över. Vi arbetar för en miljöriktig, hållbar avfallshantering, utifrån ett samhällsansvar – till nytta för Sverige och den globala miljön!

Weine Wiqvist,

VD Avfall Sverige

Så här jobbar Borås Tidning med journalistik. Uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.
Annons
Annons
Annons
Annons