Annons

Ingen skattehöjning i Borås

Borås stad har i grunden en stabil ekonomi, men påverkas självklart av coronapandemin som alla andra. Vi vill försäkra alla kommunmedborgare om att vi tänker klara pandemin utan skattehöjning, skriver kommunalråd från den politiska ledningen.
Debatt • Publicerad 14 augusti 2020 • Uppdaterad 16 augusti 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
varit tal om en skattehöjning i Borås de senaste åren och någon sådan är heller inte aktuell inför nästa års budget, påpekar stadens politiska ledning.
varit tal om en skattehöjning i Borås de senaste åren och någon sådan är heller inte aktuell inför nästa års budget, påpekar stadens politiska ledning.Foto: Sanna Tedeborg

I snart ett halvår har världen brottats med coronapandemin och Borås stad är inte ett undantag. Våra verksamheter har jobbat nästan dygnet runt för de äldres säkerhet, för att ge barnen den utbildningen de har rätt till och för att kommunen ska fungera i ett extraordinärt läge. Nu är en ny diskussion på tapeten: hur ska vi hantera effekterna av pandemin?

I lördagens Borås Tidning kunde vi läsa en artikel med en rubrik som riskerar att leda tankarna fel. Den gav sken av att vi kommer behöva höja skatten i Borås för att klara av att möta pandemin. Vi vill försäkra alla kommunmedborgare om att vi tänker klara pandemin utan skattehöjning.

”Borås stad har i grunden en stabil ekonomi.”
Annons

En ekonomirapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR, har beskrivit behovet av ytterligare statsbidrag till kommunerna och regionerna för den fortsatta hanteringen av situationen vi befinner oss i. I rapporten skriver de att om statsbidragen inte förstärks kan det bli aktuellt med antingen besparingar eller skattehöjningar.

Det är en korrekt beskrivning – om inte statsbidragen förstärks kommer olika kommuner och regioner behöva agera på olika sätt, vissa kommer säkert höja skatten och andra kommer göra besparingar. Hittills har dock regeringen fattat ett antal beslut om att höja statsbidragen med flera miljarder kronor och vår förhoppning är att det kommer ske även fortsättningsvis.

Borås stad har i grunden en stabil ekonomi, men vi påverkas självklart av coronapandemin som alla andra. Förstärkta statsbidrag är en viktig del i hur vi ska hantera de fortsatta effekterna av krisen, särskilt nu när vi kommer inleda arbetet med att ta fram kommunens budget för 2021. För oss i mitt-S-samverkan kommer en prioritering vara att fokusera resurser mot de verksamheter som behöver dem mest.

Det har inte varit tal om en skattehöjning de senaste åren och någon sådan är heller inte aktuell inför nästa års budget. Rubriken i Borås Tidning är missvisande – vi kommer klara av att möta pandemins effekter utan att höja skatten.

Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande

Kerstin Hermansson (C), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande

Anna Svalander (L), kommunalråd

Tom Andersson (MP), kommunalråd

Rose-Marie Liljenby Andersson (S), kommunalråd

Annons
Annons
Annons
Annons