Annons

Hjälp barn i missbruksmiljö

Många barn i Borås lever i familjer med missbruksproblem. Men kommunen erbjuder inte tillräcklig hjälp. Sverigedemokraterna vill att stödgrupper inrättas där barn i samma situation kan dela erfarenheter.
Debatt • Publicerad 8 juni 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Barn som växer upp i missbruksmiljö har två till tre gånger större risk att gå ur skolan utan betyg. Denna grupp av barn riskerar ett livslångt utanförskap och lidande, skriver Jan Nilsson.
Barn som växer upp i missbruksmiljö har två till tre gånger större risk att gå ur skolan utan betyg. Denna grupp av barn riskerar ett livslångt utanförskap och lidande, skriver Jan Nilsson.Foto: Jessica Gow/TT

Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige uppgår till hisnande 103 miljarder kronor varje år, visar en rapport beställd av Systembolaget. Det framkommer till exempel att 32 000 produktiva arbetstimmar försvinner varje vecka på grund av bakfylla och att de alkoholrelaterade kostnaderna för brottsligheten i samhället uppskattas till drygt 9,7 miljarder per år. Listan kan göras lång över de kostnader alkoholen för med sig. Men kanske är det så att våra barn får betala det högsta priset, med otrygghet och sämre möjligheter att skapa sig en god framtid.

Omkring 20 procent av alla barn i Sverige växer upp i familjer där de vuxna har en problematisk alkoholkonsumtion, vilket kan medföra allvarliga negativa fysiska, psykiska och psykosociala konsekvenser hos barnen. Dock är det bara cirka en procent av dessa barn som nås av det befintliga stödet som erbjuds ute i våra kommuner.

Annons

I Junis kommunrapport framkommer det att 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000 barn, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem. I Borås innebär det att cirka 3 600 barn lever i motsvarande situation och av dessa har 850 barn föräldrar som har haft sjukhusvård eller avlidit på grund av alkohol. Barn som växer upp i missbruksmiljö har två till tre gånger större risk att gå ur skolan utan betyg. Denna grupp av barn riskerar ett livslångt utanförskap och lidande.

”Under tiden drabbas allt fler barn av de konsekvenser som en missbruksmiljö innebär.”

I nuläget finns inget bra stöd till dessa barn. Hoppborgen erbjuder stöd till barn vars föräldrar ligger i skilsmässa, och Solrosen till barn vars föräldrar sitter i fängelse. Missbruksbarn kan eventuellt få biståndsbeslut på samtal. Vad barnen i missbruksmiljö främst behöver är att få träffa andra barn i samma situation så att de inte tror sig vara ensamma i sin situation. Detta saknas i Borås

Att inte stödja och hjälpa denna grupp av barn på ett adekvat sätt innebär inte bara ett lidande för den enskilda individen, utan skapar även framtida samhällsekonomiska kostnader. Utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv medför gruppen barn som anhöriga till föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk av alkohol och narkotika betydande kostnader, visar forskning. Forskargruppen bakom en hälsoekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader beräknar merkostnaden till hela 35 miljarder kronor per år i Sverige.

På 1990-talet fanns en verksamhet i Borås som kallades Puppan och var på kvällstid. Den bestod av tre åldersgrupper missbruksbarn. Personalen bestod av två socialsekreterare och en från beroendeenheten på Säs. Verksamheten var mycket välfungerande och uppskattad, men lades tyvärr ned i början av 2000-talet.

Vi anser att detta var ett stort misstag och ett svek mot utsatta barn. Det finns ett mycket stort värde med stödgrupper, där deltagarna får träffa andra som delar liknande erfarenheter som en själv och ges möjlighet att på olika vis uttrycka sina tankar och känslor. Att på detta sätt komma till insikt om att man inte är ensam i sin livssituation, samtidigt som man ges möjlighet till aktiviteter som ger glädje och stimulans, är en viktig livlina för denna grupp av barn och unga.

Med anledning av detta lämnade Sverigedemokraterna in en motion för över ett år sedan där vi föreslår att en verksamhet upprättas för stöttning av barn vars föräldrar har missbruk.

Vi anser att frågan är av yttersta vikt och finner det beklagligt att motionen ännu inte är behandlad. Under tiden drabbas allt fler barn av de konsekvenser som en missbruksmiljö innebär, något som riskerar att blir mer aktuellt än någonsin beaktat rådande pandemi och en försämrad konjunktur. Borås stad kan bättre.

Jan Nilsson (SD), ledamot, kommunfullmäktige

Annons
Annons
Annons
Annons