Annons

Hitta vägen ut ur ekorrhjulet

Nästan hälften av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa och stressen har blivit ett av våra största samhällsproblem. Men det går att vända trenden, påpekar skribenterna.
Debatt • Publicerad 27 oktober 2019
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Foto: Stina Stjernkvist/TT

Ingen energi och svårt att somna. Lättirriterad, orolig och svårt att koncentrera sig. Hjärtklappning, yrsel och besvär med magen. Tyvärr är dessa symtom alltför vanliga i Sverige i dag. Stressrelaterad ohälsa har blivit ett av våra största samhällsproblem, men det går att vända trenden.

Enligt Försäkringskassans statistik från i år kan mer än 48 procent av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa. Motsvarande siffra i Västra Götaland är över 51 procent. Psykisk ohälsa är därmed den vanligaste orsaken till sjukskrivning.

Annons

Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av symtom i form av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Det är nästan 20 procent av den totala arbetskraften. Sjukskrivningstalen är särskilt höga bland kvinnor, ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas.

”Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Västra Götaland ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut.”

Under andra kvartalet i år var 11 524 kvinnor och 4 897 män i Västra Götaland sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa. Detta medför ett stort personligt lidande för de personer och familjer som drabbas, men det kostar också samhället mycket i ökade kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård samt minskade skatteintäkter.

Situationen är ohållbar, men det finns insatser som enkelt kan skapa förutsättningar för förändring. Ett sätt är att använda de olika kompetenserna som hälso- och sjukvårdens professioner besitter mer effektivt.

I dag firas arbetsterapins dag över hela världen. I samband med detta vill vi lyfta hur arbetsterapeuters kompetens kan användas för att minska den stressrelaterade ohälsan. Många förknippar kanske yrket främst med hjälpmedel eller hand- rehabilitering, men det finns mycket mer en arbetsterapeut kan bidra med.

Inom arbetsterapi talar vi ofta om aktivitetsbalans – balans mellan arbete och fritid, mellan det vi människor vill och det vi måste göra. Den som upplever stressrelaterad ohälsa har i många fall utvecklat symtom som beror på den vardag som hen är mitt uppe i. Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet.

Inom arbetsterapin finns det flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring av den egna vardagen. En arbetsterapeut kan ge stöd för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre, hitta nya sätt för att klara av svårigheter samt att skaffa, och behålla, en hälsosam livsstil.

Den ökande psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Alla som kan behöver dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas vända trenden. Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Västra Götaland ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut. På både kort och lång sikt kan det främja den psykiska hälsan samt minska sjukskrivningstalen. Det är en vinst för både individ och samhälle.

Klara Howard, professionsstrateg

Pernilla Brådalen, professionsstrateg

Madeleine Schiller, kretsordförande, Södra Älvsborgskretsen för Sveriges arbetsterapeuter

Ida Kåhlin, förbundsordförande, Sveriges arbetsterapeuter

Annons
Annons
Annons
Annons