Annons

Historisk satsning på välfärden

Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi ska inte tillbaka där vi var före pandemin – vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen, skriver socialdemokrater.
Debatt • Publicerad 14 september 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
har blottlagt allvarliga brister. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smittspridning, påpekar S-politiker.
har blottlagt allvarliga brister. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smittspridning, påpekar S-politiker.Foto: JESSICA GOW / TT

I den socialdemokratiskt ledda regeringens höstbudget föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd.

Annons

Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks ofta av olika personer varje dag, någonting som skapar både otrygghet och i värsta fall bidrar till smittspridning. För att våra äldre ska få en trygg ålderdom behöver förutsättningarna för vårdpersonalen stärkas.

”Då krävs historiska satsningar inom välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen.”

De högerkonservativa vill se privatiseringar och att var och en betalar för sig. Vi vill istället att alla, oavsett storlek på plånboken, får den vård och omsorg de behöver.

Nu gör vi en historisk satsning på äldreomsorgen med ett permanent årligt tillskott på fyra miljarder kronor till kommunerna. För Borås kommun innebär det 42 miljoner kronor till äldreomsorgen redan 2021. Därtill förstärks Äldreomsorgslyftet. Det syftar till att stärka kompetensen inom äldreomsorgen genom att personalen kan utbilda sig på arbetstid.

De här satsningarna behövs. Äldreomsorgens personal behöver bättre förutsättningar för sitt viktiga arbete så att de äldre kan vara trygga med att äldreomsorgen fungerar när man behöver den. Det ger oss i Borås goda förutsättningar att fortsätta vårt arbete med en god omsorg med hög kvalitet. Utöver dessa riktade medel får Borås också en generell höjning av statsbidraget på 76 miljoner kronor.

Under pandemin har sjukvården gått igenom sin svåraste påfrestning i modern tid och planerad vård har behövts skjutas upp. Därför tillför regeringen nu fyra miljarder till regionerna för att hantera detta. Det motsvarar kostnaden för cirka 6 000 sjuksköterskor under ett år. För Västra Götalandsregionen innebär det ett tillskott på nästan 670 miljoner kronor – pengar som är viktiga för att de redan långa vårdköerna i vår moderatledda region inte ska öka, och för att vi ska kunna hantera covid-19 relaterad vård.

Därtill ger den föreslagna generella höjningen av statsbidraget ytterligare nästan 670 miljoner kronor till regionens kassa. Det är pengar som behövs för att öka tillgängligheten och jämlikheten i vården och för att förbättra vårdpersonalens arbetsvillkor.

Nu har vi en historisk möjlighet att skapa jobb och samtidigt åtgärda våra samhällsproblem. Vi ska inte tillbaka där vi var före pandemin – vi ska bygga vårt samhälle starkare än det var innan krisen. Då krävs historiska satsningar inom välfärden, på sjukvården och äldreomsorgen. Det genomför vi nu. För oss socialdemokrater har välfärden högsta prioritet.

Ann-Christin Ahlberg (S), riksdagsledamot

Helén Eliasson (S), oppositionsregionråd, Västra Götalandsregionen

Ylva Lengberg (S), kommunalråd, Borås

Annons
Annons
Annons
Annons