Annons

Debatt: Försök inte hitta på skillnader mellan M och SD

Svar till Ulrik Nilsson (M), BT 31/5.
Debatt • Publicerad 2 juni 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

På BT Debatt (31/5) försöker sig Ulrik Nilsson (M) på en jämförelse mellan M och SD. Och det är helt korrekt att våra partier har olika syn på exempelvis EU och Nato. Dessa frågor är mycket genomgripande för det svenska samhället och avgörs lämpligen genom folkomröstningar. Vad gäller Nato-medlemskap var det en fråga som Alliansen inte drev under åtta år i regeringsställning, och det var först under innevarande mandatperiod som exempelvis Kristdemokraterna tog tydligt ställning för Nato.

Sverigedemokraternas avvisande hållning gentemot Nato är alltså helt normal i Sverige, åtminstone i ett lite längre perspektiv. Vi är för övrigt positivt inställda till både frihandel och EU:s inre marknad, kanske med vissa förbehåll. Så nej, vi står inte för ”isolering” och låt oss inte hitta på meningsskiljaktigheter där sådana inte föreligger.

Annons

Den märkligaste passagen i Nilssons argumentation är dock påståendet att ”riksdagsledamöter från SD [åker] till Ryssland som Putins valövervakare”. Han syftar uppenbart på affären med Pavel Gamov i höstas, notera att det rör sig om en enskild ledamot, inte flera. Gamov vilseledde vår partiledning och utverkade ett tillstånd att åka till Moskva ”på eget ansvar”, presschefen avrådde honom dock uttryckligen.

Omständigheterna kring resan föranledde partiet att omedelbart utesluta Gamov, som kapitalt hade tappat omdömet. Om man vill göra en hönsgård av en fjäder kan man låtsas att denna sorgliga episod gör Sverigedemokraterna Putin-vänligt, men då bortser man från en lång rad omständigheter.

Närheten till Ryssland understryker Sveriges behov av militär förmåga, en linje som Sverigedemokraterna tidigare drev helt på egen hand i riksdagen, medan bland andra Reinfeldt och Moderaterna ägnade sig åt nedrustning av Sveriges försvar. Ledande sverigedemokrater har gjort mycket tydliga markeringar mot Rysslands aggressiva politik mot Ukraina och partiets gruppledare, Mattias Karlsson, har med all önskvärd tydlighet kritiserat Putins imperialism och Sovjetnostalgi.

När Ulf Kristersson (M) tillträdde som partiledare väckte han stora förhoppningar om ”vuxna i rummet” och han lovade att söka sina motståndares bästa argument. Några månader senare ser vi tyvärr samma grälsjuka moderater, som dessutom hittar på felaktigheter om oss i SD.

Givetvis kommer vi även fortsättningsvis att försvara oss mot osakliga angrepp, men den dagen Moderaterna landar i verkligheten ska vi säkert kunna föra en konstruktiv dialog. Vi ser fram emot den dagen.

Tomas Brandberg (SD), riksdagskandidat

Andreas Exner (SD), distriktsordförande

Annons
Annons
Annons
Annons