Ett gyllene läge att pressa Kina

Coronaviruset visar inte bara hur beroende världen är av den kinesiska ekonomin, utan också hur beroende Kina är av världen. För den kinesiska ekonomin är läget långt värre. Det bör den fria världen utnyttja, skriver Gunnar Hökmark.
Debatt • Publicerad 7 mars 2020
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.

Den kinesiska regimens rättsvidriga process mot Gui Minhai öppnar nya möjligheter för Europa att samla sig runt en strategi för att möta regimens krav på dominans över andra och dess maktfullkomlighet gentemot fria samhällen. Domen är inte riktad mot en enskild person, utan mot demokratier med en enskild människa som offer. Det är hela Europa som står i fokus och det är Europa som måste möta de kinesiska hoten.

Kinas köp av strategiska kunskapsföretag i Europa, för att knyta till sig ny forskning och kunna ställa krav, är ett led i detta. Huaweis utveckling av 5G är en del av en kinesisk offensiv för att kunna dominera kunskapssamhället och styra över andra. Deras köp av hamnar utgör en diktaturs offensiv mot demokratier och har inget med marknadsekonomins öppenhet och frihet att göra.

Coronavirusets konsekvenser för världsekonomin visar inte bara hur beroende världen är av den kinesiska ekonomin, utan också hur beroende Kina är av världen. Konsekvenserna för den globala ekonomin när viktiga logistikkedjor nu bryts är omfattande, men för den kinesiska ekonomin är det långt värre. Det bör den fria världen utnyttja för att utveckla en strategi i syfte att möta den totalitära maktens försök att påverka våra samhällen.

”Tillsammans med EU och världens öppna ekonomier är vi för överskådlig tid långt starkare än Kina.”

Coronaviruset visar diktaturens svaghet. Då regimen bekämpar den fria tanken och det fria ordet, underminerar den också sitt eget samhälle. Varningarna om utbrottet tystades ner. Den allmänna hälsostandarden är undermålig, eftersom myndigheterna inte behöver bry sig om den allmänna opinionen.

Det står i stark kontrast till den smygande beundran som finns till diktaturens beslutskraft och naivitet inför dess propaganda. Nu tvingas världen se på Kina med nya ögon.

Därför är det viktigt att demokratier står upp för de värden våra samhällen vilar på och kompromisslöst slår vakt om respekten för mänskliga fri- och rättigheter. Därför måste Europa och Sverige konsekvent fördöma diktaturens brutalitet. Kina måste inse att det inte finns en väg runt, utan de måste lyssna och demokratisera.

I samarbete med den västliga industrivärldens ekonomier borde Sverige klargöra att det inte får finnas ekonomiska sanktioner mot den fria debatten. Vill Kina delta i den fria handeln, måste man acceptera att handeln får vara fri. Samtidigt bör europeiska företag minska sitt beroende till Kina.

Samtliga OECD-länder bör klargöra att investeringar i Kina, liksom kinesiska investeringar i andra länder, kräver respekt för internationella regler, att fängslade utländska medborgare släpps och att utländska företag kan utvecklas i rättssäkerhet och frihet.

Europa och Sverige bör utveckla krav på transparens och öppenhet för att tillåta köp av företag. Företag i Europa ska stå fria från diktaturens styrning och krav. Det är den kinesiska regimen som måste se till att kinesiska företag kan få denna trovärdighet.

Kina måste mötas av tydliga reaktioner mot industrispionage och cyberattacker. De företag och organisationer som är ansvariga måste mötas av rättsprocesser och böter. Om inte Kina självt tar itu med kinesisk brottslighet, måste man ställas till svar. Kinesiska aktörer som begår grova brott mot mänskliga fri- och rättigheter måste dömas och straffas, bland annat genom inreseförbud och sanktioner.

Tillsammans med EU och världens öppna ekonomier är vi för överskådlig tid långt starkare än Kina. Men det kräver att vi ser hoten och har en strategi. Annars kommer vi alla att vara svagare än diktaturen.

Gunnar Hökmark, ordförande för tankesmedjan Frivärld, tidigare Europaparlamentariker (M)

Foto: FREDRIK PERSSON / TT