Annons

En satsning på snabbjärnväg är inte försvarbar

Sverigedemokraterna kommer aldrig att ställa sig bakom dyra prestigeprojekt där samhällsnyttan kommer i andra hand, påpekar skribenterna.
Järnväg • Publicerad 5 maj 2018
Detta är en opinionstext i Borås Tidning. Åsikter som uttrycks är skribentens egna.
Sådan här snabbjärnväg kommer vi aldrig att se i Sverige, om skribenterna får bestämma.
Sådan här snabbjärnväg kommer vi aldrig att se i Sverige, om skribenterna får bestämma.Foto: STR

I dagarna gick regeringen ut med att man avser att gå vidare med planerna på byggandet av en ny, omfattande höghastighetsjärnväg. För utomstående betraktare är det dock tydligt att ena delen av regeringen – Socialdemokraterna – är väl medvetna om att projektet aldrig kommer att bli av. Inte minst blir detta uppenbart i ljuset av att man skjuter på projektet så att det istället blir en fråga för framtida regeringar att hantera.

Med tanke på de astronomiska summor som beräknats för projektet och där Konjunkturinstitutet räknat fram att varenda tågbiljett skulle behöva subventioneras med 700 till 800 kronor, borde frågan ha varit stendöd för länge sedan. I Miljöpartiet tycks man dock som vanligt ha en helt annan syn på hur man bör förvalta skattebetalarnas pengar.

Annons

Hur fantastiskt det än vore att korta restiderna mellan tre av Sveriges största städer, menar Sverigedemokraterna att ett projekt av den här omfattningen inte går att motivera, vare sig ur ett samhällsnyttigt, samhällsekonomiskt eller miljömässigt perspektiv.

Inte nog med att den ofantliga summan kommer att tränga ut andra viktiga välfärds- eller infrastruktursatsningar, så är detta ett renodlat storstadsprojekt som inte kommer att vara till lika stor gagn för resterande delar av landet. Med andra ord bör man ställa sig frågan om detta verkligen är vad Sverige behöver i dagsläget.

Utgångspunkten bör istället vara att skapa största möjliga samhällsnytta och tillväxt i hela landet, och i det avseendet menar Sverigedemokraterna att man helt missar målet. Vi bör istället lägga resurserna där de behövs som mest, på underhåll och utveckling av Sveriges befintliga infrastruktur. Detta är heller inte exklusivt för enbart tågtrafiken, utan det finns även ett skriande behov av att ge bättre förutsättningar för vägtrafiken, flyget och sjöfarten.

Sverigedemokraterna kommer aldrig att ställa sig bakom dyra prestigeprojekt där den faktiska samhällsnyttan kommer i andra hand.

Vår uppmaning till de övriga partierna är att man i första hand ser till att svenska folket kan lita på att nuvarande tågtrafik samt övriga delar av svensk infrastruktur fungerar som den ska.

Josef Fransson (SD), näringspolitisk talesperson och riksdagsledamot

Per Klarberg (SD), trafikpolitisk talesperson och riksdagsledamot

Annons
Annons
Annons
Annons