Debatt

Det bör bli billigare att köra bil

Debatt Artikeln publicerades
Foto: Andreas Hillergren

Detta är en politik för verklighetens folk över hela Sverige, skriver Tomas Brandberg.

I dagarna presenterade Sverigedemokraterna sitt förslag till riksbudget för 2020, en budget med starkt fokus på landsbygden och vanliga människors vardag. Det kommunala utjämningssystemet tillförs exempelvis 30 miljarder extra på tre år, vilket i många fall är nödvändigt för att kommuner i glesbygd ska kunna upprätthålla välfärden. Lika viktigt är att de skyhöga skatterna på drivmedel, med Sverigedemokraternas politik, skulle börja rullas tillbaka.

Skatterna på drivmedel inbringar nästan 60 miljarder per år till statskassan och det är helt enkelt inte rimligt att detta tillåts öka okontrollerat. Bilister är ofta strävsamma, arbetande människor som under tidspress försöker få sitt livspussel att gå ihop. Samtidigt betalar de oerhörda mängder skatt och får dessutom finna sig i att bli utpekade som miljöbovar.

Även om man bromsar lite i år så innebär regeringens politik, i princip, att skatten på drivmedel varje år räknas upp med konsumentprisindex plus två procent. Det blir alltså, helt enligt Miljöpartiets önskemål, högre skatt för varje år. Sverigedemokraterna vill gå i motsatt riktning.

”Den sammanlagda effekten, alltså tillsammans med skattesänkningen, skulle landa på en sänkning vid pump mellan en och två kronor per liter.”

För det första vill vi frysa alla höjningar och budgeterar dessutom för en prissänkning vid pump på en krona litern. Detta innebär i sig en prissänkning vid pump på mer än en krona per liter, relativt regeringens politik. Dessutom vill vi reformera den så kallade reduktionsplikten, vilket innebär lägre inblandning av biodrivmedel. Det är nämligen så att Sverige importerar merparten av biodieseln från världsmarknaden, där miljöeffekterna ofta är negativa både vad gäller koldioxidutsläpp och biologisk mångfald.

Genom att minska inblandningen av biodiesel uppstår möjligheten att i första hand fokusera på svenska biodrivmedel med hög miljöprestanda, samtidigt som priset vid pump kan förväntas minska ytterligare. Den sammanlagda effekten, alltså tillsammans med skattesänkningen, skulle landa på en sänkning vid pump mellan en och två kronor per liter.

Dessutom vill vi öka milersättningen. Skattefri milersättning för privat bil i tjänsten ligger för närvarande på 18,50 kronor per mil, vilket är samma nivå som för tolv år sedan. Inflationen har sedan dess urholkat beloppet, samtidigt som skatten på drivmedel har ökat. Sverigedemokraterna budgeterar för en höjning av milersättningen till 23,50 kronor per mil.

Vi avvisar också regeringens så kallade bonus/malus-system, som medför kraftiga skatteökningar för lite större personbilar. Det kan tilläggas att vi dessutom vill avskaffa flygskatten och stoppa okynnesbeskattningen av plastpåsar.

Detta är en politik för verklighetens folk över hela Sverige som har sin utgångspunkt i verkliga livet, inte i utopier där bara höginkomsttagare i stadsmiljö har råd att köra bil.

Tomas Brandberg (SD), politiskt sakkunnig i riksdagen, ledamot av kommunfullmäktige i Borås

Välkommen att kommentera Har du synpunkter på eller reflektioner kring det som sägs i texten? Välkommen att skriva en kommentar via tjänsten Ifrågasätt. Tänk på att hålla dig till ämnet och diskutera i god ton. Visa respekt för andra skribenter och berörda personer i artikeln. Kritisera och bemöt gärna argumenten men tänk på att inte angripa personen bakom åsikten. Borås Tidning och Ifrågasätt förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer vi bedömer som olämpliga.